Projekty a výzvy

Projekty a výzvy - vyberte si čo potrebujete

1/ projekt Cestujúce bábky

cb_logo_w_rgb_sk.jpg

V roku 2015 sa KOCR KK zapojilo do realizácie projektu Cestujúce bábky z Nórskych finančných mechanizmov. Projekt je zameraný na rozvoj spolupráce v oblasti využitia potenciálu regiónov Košický kraj a Zakarpatská oblasť Ukrajiny v cestovnom ruchu. Okrem KSK je v projekte zapojené Bábkové divadlo Košice, KOCR KK, Zakarpatské akademické oblastné divadlo BAVKA a Asociácia študentov – ekonómov Zakarpatská ASEZ. Zmluva na tento projekt bola podpísaná v novembri 2015 a jeho realizácia je naplánovaná do apríla 2017. Cieľom projektu je prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo prihraničných regiónov Slovenska a Ukrajiny a rozšíriť informácie o atraktivitách oboch regiónov. Úlohou KOCR KK v projekte Cestujúce bábky je pripraviť sprievodné aktivity v cieľových lokalitách v Košickom kraji. Prostredníctvom príbehov sa snažíme vzbudiť záujem detí (a prostredníctvom nich aj rodičov resp. iných rodinných príslušníkov) o regionálne dejiny a hravou formou budovať lokálpatriotizmus a zvýšiť informovanosť o atraktivitách KSK a návštevnosť v turistických destináciách regiónu. Sprievodné aktivity by mali interaktívnymi formami dopĺňať príbeh, ktorý sa odohráva na scéne a poskytovať informácie o ďalších turistických možnostiach miesta.

2/ KOCR KK predložila projekt Geoparky
(Danube GeoPARQ – Promoting Authentic Regional Qualities of the Danube Region), ktorým sa uchádza o podporu z prostriedkov Dunajského nadnárodného programu. Projekt sme spracovali interne, zapojených je do neho 11 partnerov z 6 krajín. Momentálne je projekt v štádiu posudzovania projektového zámeru.

3/ EUROVELO
Ďalším projektom, v ktorom je KOCR KK zapojená je EcoVeloTour s projektovým názvom „Podpora a posilnenie plánovania v ekoturizme pozdĺž cyklistickej siete Eurovelo v podunajskom regióne“, v ktorom sa pripravuju aktivity v rámci Košického kraja na trase EuroVelo č. 11.

 

  

Projekty a výzvy

Architektonická súťaž: Promenáda na Zemplínskej šírave

Publikované: 17.10.2018
Dolný Zemplín / Klokočov / Zemplín / Zemplínska Šírava

PROJEKT CESTUJÚCE BÁBKY

Publikované: 26.05.2016
Spiš / Spišská Nová Ves / Gemer / Rožňava / Dolný Zemplín / Vinné / Abov / Medzev

Vedeli ste že?

Národný park Slovenský kras je s rozlohou vyše 36 000 ha jednou z najväčších krasových oblastí v strednej Európe.

Zádielská dolina patrí k skvostom slovenského skalného lezenia Lezenie na vybrané skalné masívy je povolené od 1. augusta do 1. marca.

Socha maratónskeho bežca je svetovým unikátom Nikde inde na svete sa nenachádza umelecké sochárske dielo zobrazujúce maratónca, navyše v Košiciach je súčasťou diela aj dokumentácia všetkých maratónskych víťazov, ktorí pokorili košickú trať.

Vo Františkánskom seminárnom kostole sa nachádza mimoriadne cenný epitaf poľného maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorený G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

Premonštrátsky kláštor v sebe nesie unikátnu symboliku Má 4 vchody ako počet ročných období, 12 komínov ako mesiacov v roku a 365 okien ako dní v roku.

Na Dolnom Zemplíne sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku – obec Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.) ako aj najnižšie položené mesto na Slovensku – Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku.

V tejto chránenej krajinnej oblasti Latorica žije až vyše 210 druhov vtákov.

Rezervácia Tajba je unikátnym miestom výskytu vzácnej Korytnačky močiarnej.

Morské oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku.

Vinohradnícka a vinárska oblasť Tokaj je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Múzeum gitár v Sobranciach je jediné svojho druhu v Európe a druhé na svete.

Zemplínska šírava je najväčšia vodná plocha v kraji a druhá najväčšia na Slovensku.

Ochtinská aragonitova táto jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a na svete existujú iba dve ďalšie.

V zime sa v Silickej ľadnici radi ukrývajú netopiere, ojedinele aj vzácny Netopier riasnatý (Myotis nattereri).

V roku 1883 navštívil hrad Krásna Hôrka významný romantický spisovateľ, Mór Jókai, ktorý tu zbieral podklady pre svoj nový román „Levočská biela pani“ Dielo vyšlo v mnohých vydaniach i jazykových prekladoch.

Vzácne fresky v kostolíku v Štítniku boli objavené až začiatkom 20. st.

Výstavba kostolnej veže Barokový evanjelický kostol v Betliari trvala iba 2,5 mesiaca.

S výstavbou kostola Kostol reformovanej cirkvi v Hrhove sa začalo na základe zbierky obyvateľov, ktorá dosiahla 789 zlatých.

Charakteristické šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi je najdlhšie tohto typu v Európe.

Sezóna v Slovenskom raji sa nikdy nekončí a turisti ho môžu spoznávať aj počas zimných mesiacov.

Že obec Smižany ležiaca v Slovenskom raji je najväčšou slovenskou obcou.

Kláštorisko sa počas vpádu Tatárov na územie Spiša stalo úkrytom a častokrát i záchranou pre miestne obyvateľstvo.

Charakteristický ráz Spišského Jeruzalema je zvýraznený aj výsadbou borovice čiernej, ktorá sa ponáša na blízkovýchodný céder.

V roku 2000 bola podobizeň mosta zvečnená aj na poštovej známke.

Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Najnižšie položené miesto na Slovensku: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.).

Prvý mestský erb v Európe: Košice.

Najväčším kostolom na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Najväčší hradný komplex v strednej Európe: Spišský hrad (4,1 ha).

Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3).

Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany.

Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924).

Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2).

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín).

Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m).

Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km², maximálna dĺžka 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m).

Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad).

Košický zlatý poklad obsahujúci 920 zlatých mincí z 15.-17. storočia patrí medzi najstaršie hromadné nálezy na svete..

Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a na Slovensku: ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“