Publikované:

Architektonická súťaž: Promenáda na Zemplínskej šírave  

Hľadáme najlepšie architektonické riešenie budúcej pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy! Súťaž je verejná a zapojiť sa do nej môžu krajinní a autorizovaní architekti.

promenada-news-650x200.jpg

  


Súťaž je ukončená. INFORMÁCIE O JEJ VÝSLEDKOCH

 

UPDATE 21.12.2018:

Informácia k priebehu súťaže „Promenáda na Šírave“

Vážení súťažiaci,

v mene vyhlasovateľa Košice Región Turizmus vám chceme poďakovať za váš záujem o krajinársko-architektonickú súťaž návrhov „Promenáda na Šírave“.

Zároveň vás chceme informovať, že vzhľadom na možnosť zaslania súťažného návrhu poštovou prepravou podľa bodu 16.4. „Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi“, sa porota na svojom zasadnutí dňa 14.12.2018 uzniesla na odročení hodnotenia návrhov.

Po podrobnej obhliadke riešeného územia sa porota dňa 14.12.2018, za dodržania anonymity návrhov, oboznámila so všetkými návrhmi doručenými vyhlasovateľovi ku dňu zasadnutia a vypočula si stanovisko prizvaného experta k jednotlivým návrhom, ako i k riešenému územiu ako celku, v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zásahu do vodnej stavby I. kategórie.

Samotné hodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na druhom hodnotiacom zasadnutí poroty dňa 7.1.2019, teda v čase, kedy bude dostatočne zrejmé, že, aj vzhľadom na sviatočné obdobie a napriek možným zdržaniam v poštovej preprave , boli všetky súťažné návrhy, odoslané v termíne odovzdania (12.12.2018 do 15:00), doručené vyhlasovateľovi súťaže.

Za vyhlasovateľa,

 

.........................................

Martin Michálek, M.A.

sekretár súťaže, v.r.

  


 

UPDATE: Zverejnené otázky záujemcov a odpovede vyhlasovateľa súťaže k 20.11.2018.

 


Podmienky súťaže a overenie Slovenskej komory architektov nájdete v prílohách pod textom


Promenáda má v blízkej budúcnosti spojiť mólo pri Hoteli Glamour s areálom Thermalparku Šírava. O víťaznom architektonickom riešení rozhodne päťčlenná porota, v ktorej sú okrem vyhlasovateľa aj traja architekti. Najúspešnejší účastníci majú prisľúbené aj finančné odmeny – 3 000 eur pre víťaza, 1 800 eur pre druhého v poradí a tretí najlepší návrh získa 1 200 eur. „V poslednom období na Šírave pribudli nové alebo vynovené hotely, veľkú odozvu mali aj prvé dva ročníky nášho Pieskového kráľovstva. Vlani i tohto roku sme podporili projekty v blízkom okolí – v Ruskej Bystrej i lome Beňatina. Realizácia promenády je teda ďalším plánovaným krokom v našej snahe o systematický rozvoj a zvyšovanie atraktivity Zemplínskej šíravy. Snažíme sa k aktivitám pristupovať inovatívne a s dôrazom na kreativitu, preto dávame najprv priestor odborníkom na krajinársku architektúru. Návrh finálneho riešenia tak nebude robený od stola, ale s ohľadom na priestor, v ktorom sa bude nachádzať, a jeho rekreačno-zážitkové využitie,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Víťazný návrh krajinársko-architektonickej súťaže bude podkladom pre projektovú dokumentáciu na realizáciu pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy. Návrhy môžu predkladať osoby alebo subjekty, ktoré sú oprávnené na činnosť podľa Zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch. Súťažné návrhy možno predkladať do 12. decembra 2018, pričom lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže je stanovená na 21. december 2018

Účastníci môžu do súťaže podať aj viac návrhov, ktoré však nesmú byť spracované variantne. Záujemcovia nájdu súťažné podmienky a všetky potrebné podklady pod týmto článkom.  

  

 

_EVENT: Node SLUZBY


Prílohy - tento príspevok má priložené dokumenty

Prílohy

promenada sutazne podmienky.pdf
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
493.57 KB
Jazyk prílohy:
overenie komarch.pdf
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
104.09 KB
Jazyk prílohy:
promenada_otazky_sumar.pdf
Priložený dokument:
Veľkosť prílohy:
226.41 KB
Jazyk prílohy:

Mapa

Mapa - Dolný Zemplín

Vedeli ste že?

Národný park Slovenský kras je s rozlohou vyše 36 000 ha jednou z najväčších krasových oblastí v strednej Európe.

Zádielská dolina patrí k skvostom slovenského skalného lezenia Lezenie na vybrané skalné masívy je povolené od 1. augusta do 1. marca.

Socha maratónskeho bežca je svetovým unikátom Nikde inde na svete sa nenachádza umelecké sochárske dielo zobrazujúce maratónca, navyše v Košiciach je súčasťou diela aj dokumentácia všetkých maratónskych víťazov, ktorí pokorili košickú trať.

Vo Františkánskom seminárnom kostole sa nachádza mimoriadne cenný epitaf poľného maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorený G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

Premonštrátsky kláštor v sebe nesie unikátnu symboliku Má 4 vchody ako počet ročných období, 12 komínov ako mesiacov v roku a 365 okien ako dní v roku.

Na Dolnom Zemplíne sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku – obec Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.) ako aj najnižšie položené mesto na Slovensku – Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku.

V tejto chránenej krajinnej oblasti Latorica žije až vyše 210 druhov vtákov.

Rezervácia Tajba je unikátnym miestom výskytu vzácnej Korytnačky močiarnej.

Morské oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku.

Vinohradnícka a vinárska oblasť Tokaj je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Múzeum gitár v Sobranciach je jediné svojho druhu v Európe a druhé na svete.

Zemplínska šírava je najväčšia vodná plocha v kraji a druhá najväčšia na Slovensku.

Ochtinská aragonitova táto jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a na svete existujú iba dve ďalšie.

V zime sa v Silickej ľadnici radi ukrývajú netopiere, ojedinele aj vzácny Netopier riasnatý (Myotis nattereri).

V roku 1883 navštívil hrad Krásna Hôrka významný romantický spisovateľ, Mór Jókai, ktorý tu zbieral podklady pre svoj nový román „Levočská biela pani“ Dielo vyšlo v mnohých vydaniach i jazykových prekladoch.

Vzácne fresky v kostolíku v Štítniku boli objavené až začiatkom 20. st.

Výstavba kostolnej veže Barokový evanjelický kostol v Betliari trvala iba 2,5 mesiaca.

S výstavbou kostola Kostol reformovanej cirkvi v Hrhove sa začalo na základe zbierky obyvateľov, ktorá dosiahla 789 zlatých.

Charakteristické šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi je najdlhšie tohto typu v Európe.

Sezóna v Slovenskom raji sa nikdy nekončí a turisti ho môžu spoznávať aj počas zimných mesiacov.

Že obec Smižany ležiaca v Slovenskom raji je najväčšou slovenskou obcou.

Kláštorisko sa počas vpádu Tatárov na územie Spiša stalo úkrytom a častokrát i záchranou pre miestne obyvateľstvo.

Charakteristický ráz Spišského Jeruzalema je zvýraznený aj výsadbou borovice čiernej, ktorá sa ponáša na blízkovýchodný céder.

V roku 2000 bola podobizeň mosta zvečnená aj na poštovej známke.

Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Najnižšie položené miesto na Slovensku: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.).

Prvý mestský erb v Európe: Košice.

Najväčším kostolom na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Najväčší hradný komplex v strednej Európe: Spišský hrad (4,1 ha).

Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3).

Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany.

Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924).

Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2).

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín).

Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m).

Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km², maximálna dĺžka 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m).

Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad).

Košický zlatý poklad obsahujúci 920 zlatých mincí z 15.-17. storočia patrí medzi najstaršie hromadné nálezy na svete..

Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a na Slovensku: ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“