Košice

KOŠICE, metropola východu je druhým najväčším mestom Slovenska. Mesto je situované na podhorí Slovenského rudohoria v širokom údolí rieky Hornád neďaleko hraníc s Maďarskom. Jedinečná stredoeurópska metropola, Európske hlavné mesto kultúry 2013!  Neopakovateľná atmosféra mesta je mixom kultúry, životného štýlu, histórie a priemyslu mesta. Košice sú domovom najstaršieho maratónu v Európe, miestom s najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku, s najväčším a najvýznamnejším zlatým pokladom v Európe, ale predovšetkým miestom, kde sa život žije a vychutnáva.

NAJVÝCHODNEJŠIA GOTICKÁ KATEDRÁLA V EURÓPE

Vzorom katedrály bol kostol sv. Viktora v Xantene pri Rýne. V priebehu storočí sa okolo Dómu svätej Alžbety v Košiciach vytvorilo niekoľko legiend. Stavitelia podľa jednej z nich umiestnili počas stavby na neznáme miesto dutý kameň. Ak by bol vytiahnutý, spôsobil by pád celého kostola.

KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD

Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Poklad sa pravdepodobne snažili ukryť pred Imrichom Thökölym, ktorý v rámci protihabsburských povstaní obsadil Košice.

NÁVŠTEVNÍK KAVIARNIČIEK
Sándor Márai bol najvýraznejším predstaviteľom meštianskej literatúry a kultúry 20. storočia. Miloval Košice a ich obyvateľov. Tam čerpal inšpirácie pre svoje najväčšie diela.

NOVÉ MIESTA KULTÚRY
Kunsthalle – hala umenia slúžila kedysi ako mestská plaváreň. Po narušení statiky bola uzavretá a dlhodobo chátrala. Až projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 vdýchlo tejto budove v centre mesta staro-nový život. Prepojenie kultúry so svetom vody nadviazalo na jej pôvodnú historickú funkciu, no zároveň vytvorilo podmienky pre posilnenie kultúrneho potenciálu. Hala umenia sa tak stala centrom medzinárodných výstav a workshopov nastupujúcej generácie. Komplex budov bývalých kasární s industriálnym rázom takmer v centre Košíc dostal cez projekt Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 svoju novú šancu v podobe Kulturparku. Nové kultúrne centrum tak v súčasnosti vytvára priestor pre stretávanie sa, tvorbu, spájanie a prezentáciu rôznych druhov a žánrov umenia.

JEDINÉ MÚZEUM TECHNICKÉHO ZAMERANIA NA SLOVENSKU
Slovenské technické múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac ako 33 600 kusov zbierkových predmetov z oblasti baníctva,
hutníctva, kováčstva, hodinárstva, strojárstva, geodézie a kartografie, fotografickej a ďalších technických oblastí.

DRUHÁ NAJVÄČŠIA ŽIDOVSKÁ KOMUNITA NA SLOVENSKU

Pred holokaustom boli Košice mestom s jednou z najväčších a najprominentnejších židovských komunít na území dnešného Slovenska. Pred druhou svetovou vojnou tu žilo 11 500 židov, ktorí tvorili 16,4 % celkovej populácie mesta Košice. Táto silná komunita z mesta však bola zničená v priebehu necelého mesiaca začiatkom leta 1944. V súčasnosti má židovská komunita iba približne 280 členov. V Košiciach sa nachádza viacero významných lokalít súvisiacich so židovskou kultúrou, napríklad rozsiahly cintorín, aj štyri z pôvodne piatich synagóg, ktoré v meste fungovali.

CITADELA POD OBCHODNÝM CENTROM
Košická citadela z roku 1671 mala zabezpečiť obranu Košíc pred Turkami. Pri archeologickom výskume pri výstavbe obchodného centra boli objavené fragmenty citadely. Dnes tvoria zaujímavú muzeálnu súčasť podzemného parkoviska nákupného centra.

UNIKÁTNY PODZEMNÝ KOMPLEX – DOLNÁ BRÁNA
Pozostatky dolnej mestskej brány z 13. storočia boli objavené počas rekonštrukcie v centre Košíc. V unikátnom archeologickom komplexe
dýchajúcom históriou je možné vidieť pozostatky mestského opevnenia.

SEDMOHRADSKÝ VEĽMOŽ
František II. Rákoci, vodca protihabsburského povstania v rokoch 1703 až 1711.

BLAHOSLAVENÁ UČITEĽKA
a novinárka Sára Salkaházi počas druhej svetovej vojny výrazne pomohla pri ukrývaní Židov.

KOKTEJL KOŠÍC
To, čo je pre Kubu mojito, pre New York Manhattan a Cosmopolitan, pre Brazíliu Caipirinha, to je dnes pre Košice Košické zlato – oficiálny drink mesta. Osviežujúci drink tajnej receptúry vytvorený vynikajúcim slovenským barmanom. Jeho teplá aj koktejlová verzia sú lahodnou symfóniou chutí, ktoré nájdete v štýlových košických podnikoch.

Kontaktné informácie

Mapa

Mapa - Abov

Vedeli ste že?

Národný park Slovenský kras je s rozlohou vyše 36 000 ha jednou z najväčších krasových oblastí v strednej Európe.

Zádielská dolina patrí k skvostom slovenského skalného lezenia Lezenie na vybrané skalné masívy je povolené od 1. augusta do 1. marca.

Socha maratónskeho bežca je svetovým unikátom Nikde inde na svete sa nenachádza umelecké sochárske dielo zobrazujúce maratónca, navyše v Košiciach je súčasťou diela aj dokumentácia všetkých maratónskych víťazov, ktorí pokorili košickú trať.

Vo Františkánskom seminárnom kostole sa nachádza mimoriadne cenný epitaf poľného maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorený G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

Premonštrátsky kláštor v sebe nesie unikátnu symboliku Má 4 vchody ako počet ročných období, 12 komínov ako mesiacov v roku a 365 okien ako dní v roku.

Na Dolnom Zemplíne sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku – obec Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.) ako aj najnižšie položené mesto na Slovensku – Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku.

V tejto chránenej krajinnej oblasti Latorica žije až vyše 210 druhov vtákov.

Rezervácia Tajba je unikátnym miestom výskytu vzácnej Korytnačky močiarnej.

Morské oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku.

Vinohradnícka a vinárska oblasť Tokaj je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Múzeum gitár v Sobranciach je jediné svojho druhu v Európe a druhé na svete.

Zemplínska šírava je najväčšia vodná plocha v kraji a druhá najväčšia na Slovensku.

Ochtinská aragonitova táto jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a na svete existujú iba dve ďalšie.

V zime sa v Silickej ľadnici radi ukrývajú netopiere, ojedinele aj vzácny Netopier riasnatý (Myotis nattereri).

V roku 1883 navštívil hrad Krásna Hôrka významný romantický spisovateľ, Mór Jókai, ktorý tu zbieral podklady pre svoj nový román „Levočská biela pani“ Dielo vyšlo v mnohých vydaniach i jazykových prekladoch.

Vzácne fresky v kostolíku v Štítniku boli objavené až začiatkom 20. st.

Výstavba kostolnej veže Barokový evanjelický kostol v Betliari trvala iba 2,5 mesiaca.

S výstavbou kostola Kostol reformovanej cirkvi v Hrhove sa začalo na základe zbierky obyvateľov, ktorá dosiahla 789 zlatých.

Charakteristické šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi je najdlhšie tohto typu v Európe.

Sezóna v Slovenskom raji sa nikdy nekončí a turisti ho môžu spoznávať aj počas zimných mesiacov.

Že obec Smižany ležiaca v Slovenskom raji je najväčšou slovenskou obcou.

Kláštorisko sa počas vpádu Tatárov na územie Spiša stalo úkrytom a častokrát i záchranou pre miestne obyvateľstvo.

Charakteristický ráz Spišského Jeruzalema je zvýraznený aj výsadbou borovice čiernej, ktorá sa ponáša na blízkovýchodný céder.

V roku 2000 bola podobizeň mosta zvečnená aj na poštovej známke.

Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Najnižšie položené miesto na Slovensku: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.).

Prvý mestský erb v Európe: Košice.

Najväčším kostolom na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Najväčší hradný komplex v strednej Európe: Spišský hrad (4,1 ha).

Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3).

Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany.

Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924).

Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2).

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín).

Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m).

Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km², maximálna dĺžka 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m).

Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad).

Košický zlatý poklad obsahujúci 920 zlatých mincí z 15.-17. storočia patrí medzi najstaršie hromadné nálezy na svete..

Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a na Slovensku: ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“