Slovenský raj a Dobšinská ľadová jaskyňa

Slovenský raj a Dobšinská ľadová jaskyňa - vyberte si čo potrebujete

TRASA

Dobšinská ľadová jaskyňa

 Dĺžka50km
 Čas3,5hod
 NáročnosťStredne náročná 
 TerénAsfalt, spevnená lesná cesta, lesná cesta 

 

 

zastávkakm/časlokalitainfo/poznámky

Stratená

 0 km

Stratená 67,

GPS: 48.868219, 20.347295

Okruh môžte začať priamo pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, z Podlesku alebo z dedinky Stratená. My sme zvolili začiatok v Stratenej, pri drevenej bráne do Slovenského raja. Tu začína modrá cykloznačka, ktorá vás prevedie rajom. Najprv pôjdete po betónovej ceste pod skalným bralom, popri rieke Hnilec. Prejdete okolo Stratenskej píly. Tu sa betónová cesta zmení na lesnú a začne plynulo stúpať. Na každej križovatke sú informačné tabule a cesta je dobre značená.

Suchá Belá záver

14 km

GPS: 48.934183, 20.383372

Najvýznamnejší bod tejto časti trasy je Suchá Belá záver, čo je vyústenie najznámejšej a najnavštevovanejšej rokliny v Slovenskom raji, Suchá Belá. Odtiaľto trasa klesá a kľukatí sa šotolinovou cestou až do Podlesku.

Podlesok

21 km

GPS: 48.964653, 20.385494

Keď ste si oddýchli a občerstvili sa v Podlesku, môžte pokračovať po modrej cykloznačke smerom na Pílu. Pôjdete okolo Píly stále rovno po betónovej ceste. Občas si treba dávať pozor na autá, ale veľa ich tu nestretnete. Najprv budete stúpať okolo veľkých skál až do sedla vrchu Kopanec. Zo sedla je pekný výhľad. Odtiaľ sa rýchlo zveziete až ku križovatke s hlavnou cestou. Tu pokračuje trasa doprava ku Dobšinskej ľadovej jaskyni.

Dobšinská ľad. jaskyňa

45 km

GPS: 48.874016, 20.302694

Od jaskyne sa budete vracať späť po zelenej cykloznačke popri hlavnej ceste. Tento úsek nie je dlhý a väčšinou pôjdete dolu kopcom. O chvíľu budete späť v Stratenej.

Stratená

50 km

GPS: 48.868219, 20.347295

 

 

Tento kus raja a hlavné turistické centrum Spiša môžete prebicyklovať aj s bonusom, v podobe krásnej Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá patrí medzi najväčšie jaskyne v Európe. Jar, ktorá prebúdza tunajšiu prírodu Vám nádherne spestrí a prevonia deň, leto Vás poteší možnosťami schladenia sa v tieni stromov a priezračných potokoch Slovenského raja. Príjemná jeseň, ktorá do spišských lesov denne láka množstvo hubárov, turistov a fotografov Vás očarí pestrou paletou farieb, čerstvým horským vzduchom a nezameniteľnou atmosférou sviežich rán na bicykli. V ktoromkoľvek ročnom období sa sem rozhodnete prísť, cyklotrasa Slovenským rajom a jeho okolím je bezpochýb jedna z najkrajších na Slovensku!

SLOVENSKÝ RAJ

Národný park Slovenský raj bol v roku 1964 vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 bol Nariadením vlády SR prekategorizovaný na národný park. Má rozlohu 19 763 ha a ochranné pásmo 13 011 ha.
Nachádza sa tu najdlhší riečny kaňon a najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku, 25 nádherných vodopádov v 8 skalných roklinách, vyše 300 km značených turistických a 400 km cykloturistických trás, 12 náučných chodníkov (takmer 87 km), zázemie pre skalolezenie i ľadolezenie, hipoturistiku, zimné aj vodné športy a ďalšie formy vyžitia. Slovenský raj je rajom milovníkov prírody, turistiky a športu. Sprístupnený je celoročne. Medzi typické fenomény krajiny patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Najvyšším bodom národného parku je Predná hoľa (1545 m n. m.). Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Zvyškami pôvodne plochého reliéfu sú náhorné planiny Glac, Geravy, Pelc a Skala. Geologicky prevládajú biele vápence, miestami i dolomity druhohôr. Nachádza sa tu takmer 200 jaskýň a priepastí, z ktorých je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa. K zaujímavým geomorfologickým javom patrí aj 11 km dlhá prielomová dolina Hornádu. Prevažnú väčšinu územia pokrývajú lesy s prevládajúcimi vápencovými bučinami, ale aj pozmenenými smrečinami. Vyskytujú sa tu chránené rastliny - astra alpínska, horec jarný, jazyk jelení, kosatec bezlistý, šafrán Heuffelov, žltohlav európsky, karpatské endemity ako zvonček karpatský, večernica lesná, poniklec slovenský, glaciálne relikty ako napríklad jazyčník sibírsky, lomikameň vždyživý, dryádka osemlupienková a ďalšie. Bohatstvo fauny, zastúpené živočíchmi ako medveď, rys, orol krikľavý, sokol myšiar, výr skalný, bocian čierny a ďalšie, dopĺňa v roku 1963 prinesený kamzík vrchovský. Východiskom pre návštevu Slovenského raja je Spišská Nová Ves a strediská Čingov a Podlesok na severnej a Dedinky na južnej strane.

 

C: Okruh môžte začať priamo pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, z Podlesku alebo z dedinky Stratená. My sme zvolili začiatok v Stratenej, pri drevenej bráne do Slovenského raja. Tu začína modrá cykloznačka, ktorá vás prevedie rajom. Najprv pôjdete po betónovej ceste pod skalným bralom, popri rieke Hnilec. Prejdete okolo Stratenskej píly. Tu sa betónová cesta zmení na lesnú a začne plynulo stúpať. Na každej križovatke sú informačné tabule a cesta je dobre značená. Najvýznamnejší bod tejto časti trasy je Suchá Belá záver, čo je vyustenie najznámejšej a najnavštevovanejšej rokliny v Slovenskom raji, Suchá Belá. Odtiaľto trasa klesá a kľukatí sa šotolinovou cestou až do Podlesku.

 

PODLESOK

Podlesok je významné turistické stredisko v západnej časti Slovenského raja v údolí Veľkej Bielej vody na začiatku Prielomu Hornádu a pri ústí rokliny Suchá Belá. Je východiskom turistických trás v severozápadnej časti Slovenského raja. V Podlesku sa nachádzajú tiež ubytovacie zariadenia, autokemping, volejbalové a tenisové ihrisko a lyžiarsky vlek.
Je východiskom pre túry do centrálnej a severozápadnej časti Slovenského raja, predovšetkým do Prielomu Hornádu a do rokliny Suchá Belá alebo Glackou cestou na Geravy a juh Slovenského raja, či popri Veľkej Bielej vode cez Pílu pri Hrabušiciach do rokliny Piecky, Veľký Sokol alebo k tajchu Blajzloch.

 

C: Keď ste si oddýchli a občerstvili sa v Podlesku, môžte pokračovať po modrej cykloznačke smerom na Pílu. Pôjdete okolo Píly stále rovno po betónovej ceste. Občas si treba dávať pozor na autá, ale veľa ich tu nestretnete. Najprv budete stúpať okolo veľkých skál až do sedla vrchu Kopanec. Zo sedla je pekný výhľad. Odtiaľ sa rýchlo zveziete až ku križovatke s hlavnou cestou. Tu pokračuje trasa do-prava ku Dobšinskej ľadovej jaskyni.

 

Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa, patrí svojou dĺžkou a hĺbkou k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. Vďaka svojej jedinečnosti bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jaskyňu objavil v roku 1870 banský inžinier E. Ruffini a už o rok ju miestni nadšenci sprístupnili verejnosti. V roku 1882 sa stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Uhorsku. Výnimočná je množstvom úzkych chodbičiek s pozoruhodnými ľadovými stĺpmi, ľadovými stalagmitmi a vodopádmi. Jej vchod je nazývaný aj „Ľadová diera“ a nachádza sa pod vrchom Duča, na severnej strane planiny Hanesová, v nadmorskej výške 971 m. Treba k nemu vystúpiť serpentínovým chodníkom s prevýšením 130 m. Dĺžka prehliadky je 515 m a jej absolvovanie trvá približne 30 minút. Prevýšenie a rozdiel teploty me-dzi vonkajším prostredím a jaskyňou môžu do určitej miery zaťažiť organizmus preto pred vstupom do jaskyne je potrebné si oddýchnuť, aby aklimatizácia v jaskyni prebehla bez problémov. Je vhodné vziať si so sebou aj teplejšie oblečenie a pevnú obuv. Jaskyňa má niekoľko úchvatných častí, medzi ktoré patria zaľadnená Veľká a Malá sieň, Ruffínyho koridor a Zrútený dóm. Nezaľadnené časti sa nazývajú Kvapľova a Biela sieň, Suchý dom, Kvapľova pivnica, a Peklo. Zaujímavosťou je, že do roku 1946 v nej bolo povolené korčuľovanie pre verejnosť počas celého roku. Ešte v 50-tich rokoch v nej dokonca trénoval aj známy a úspešný československý krasokorčuliar Karol Divín a taktiež rota vojen-ských rýchlokorčuliarov.

 

C: Od jaskyne sa budete vracať späť po zelenej cykloznačke popri hlavnej ceste. Tento úsek nie je dlhý a väčšinou pôjdete dolu kopcom. O chvíľu budete späť v Stratenej.

 

Stretená

V juhozápadnej časti Slovenského raja, v úzkej doline Hnilca leží obec Stratená, obľúbený cieľ milov-níkov turistiky a neporušenej prírody. Jej dejiny súvisia predovšetkým s ťažbou a spracovaním medi, niklu a kobaltu. Prvá písomná zmienka o obci Stratená sa datuje do roku 1723 kedy sa nazývala Sztraczena. Práve v roku 1723 tu postavili Csákyovci vysoké pece. Posledná pec pracovala ešte roku 1927. V blízkosti sa nachádza štátna prírodná rezervácia Stratená. Z pamiatok v obci zaujme pseu-dogotický kostolík sv. Augustína, postavený v roku 1909, ktorý ukrýva čarovnú plastiku, pochádzajúcu z dielne majstra Jána Pavla z Levoče. Neprehliadnuteľný je aj penzión Šafran, ktorý bol po rekon-štrukcii otvorený v roku 1995. Ide o pôvodne administratívnu budovu spomínaných železiarní. Obec je dobre vybavená na poskytovanie služieb pre turistov a je výborným východiskovým bodom pre výlety po okolí.

 

Turistické informačné centrá:

Informačné centrum Správy Národného parku Slovenský raj: Podlesok 30,
053 15 Hrabušice,
tel.: +421(0)53 442 20 10,
E-mail: slovraj@sopsr.sk,
www.npslovenskyraj.sk

Dobšinská Ľadová Jaskyňa 5, 049 71 Stratená,
Tel.: +421 948 287 901,
E-mail: tic@vraji.sk, info@vraji.sk,
www.vraji.sk

Námestie baníkov 384, 049 25 Dobšiná,
Tel.: +421 58 794 11 54,
E-mail: tic@dobsina.sk,
www.dobsina.sk,
www.facebook.com/TicDobsina

 

Ubytovacie a reštauračné zariadenia:

Penzión Šafran, Stratená 5, 049 71 Stratená,
Tel.:0903666934,+421 58 7981118,
Mail.: penzionsafran.stratena@gmail.com

Penzión Ranč, Podlesok 5, 053 15 Hrabušice,
Telefón: +421 918 407 077,
www.rancpodlesok.sk

Hotel Slovenský raj, Podlesok, Hrabušice - Majer 492, 053 15 Hrabušice,
Telefón: +421(0)53/449 04 94
www.hotelslovenskyraj.sk

Ranč u Trapera, Podlesok 491/16, 053 15 Hrabušice,
Telefón: +421 915 987 232
www.rancutrapera.sk

Cykloservis:

CykloABC Adresa: Ing. Straku 1232/5, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: +421(0)53/441 30 64,
Pre-vádzková doba: Po-Pia 9.00-12.00, 13.00-17.30 Sobota 9.00-12.00

Cyklo-špak II. - Marcela Špaková, Duklianska 17, 05201 Spišská Nová Ves,
http://cyklospak.sk

Schwabik, s.r.o., Zimná 36, 05201 Spišská Nová Ves,
http://www.schwabik.sk/

 


   


S finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR

Vedeli ste že?

Národný park Slovenský kras je s rozlohou vyše 36 000 ha jednou z najväčších krasových oblastí v strednej Európe.

Zádielská dolina patrí k skvostom slovenského skalného lezenia Lezenie na vybrané skalné masívy je povolené od 1. augusta do 1. marca.

Socha maratónskeho bežca je svetovým unikátom Nikde inde na svete sa nenachádza umelecké sochárske dielo zobrazujúce maratónca, navyše v Košiciach je súčasťou diela aj dokumentácia všetkých maratónskych víťazov, ktorí pokorili košickú trať.

Vo Františkánskom seminárnom kostole sa nachádza mimoriadne cenný epitaf poľného maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorený G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

Premonštrátsky kláštor v sebe nesie unikátnu symboliku Má 4 vchody ako počet ročných období, 12 komínov ako mesiacov v roku a 365 okien ako dní v roku.

Na Dolnom Zemplíne sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku – obec Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.) ako aj najnižšie položené mesto na Slovensku – Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku.

V tejto chránenej krajinnej oblasti Latorica žije až vyše 210 druhov vtákov.

Rezervácia Tajba je unikátnym miestom výskytu vzácnej Korytnačky močiarnej.

Morské oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku.

Vinohradnícka a vinárska oblasť Tokaj je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Múzeum gitár v Sobranciach je jediné svojho druhu v Európe a druhé na svete.

Zemplínska šírava je najväčšia vodná plocha v kraji a druhá najväčšia na Slovensku.

Ochtinská aragonitova táto jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a na svete existujú iba dve ďalšie.

V zime sa v Silickej ľadnici radi ukrývajú netopiere, ojedinele aj vzácny Netopier riasnatý (Myotis nattereri).

V roku 1883 navštívil hrad Krásna Hôrka významný romantický spisovateľ, Mór Jókai, ktorý tu zbieral podklady pre svoj nový román „Levočská biela pani“ Dielo vyšlo v mnohých vydaniach i jazykových prekladoch.

Vzácne fresky v kostolíku v Štítniku boli objavené až začiatkom 20. st.

Výstavba kostolnej veže Barokový evanjelický kostol v Betliari trvala iba 2,5 mesiaca.

S výstavbou kostola Kostol reformovanej cirkvi v Hrhove sa začalo na základe zbierky obyvateľov, ktorá dosiahla 789 zlatých.

Charakteristické šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi je najdlhšie tohto typu v Európe.

Sezóna v Slovenskom raji sa nikdy nekončí a turisti ho môžu spoznávať aj počas zimných mesiacov.

Že obec Smižany ležiaca v Slovenskom raji je najväčšou slovenskou obcou.

Kláštorisko sa počas vpádu Tatárov na územie Spiša stalo úkrytom a častokrát i záchranou pre miestne obyvateľstvo.

Charakteristický ráz Spišského Jeruzalema je zvýraznený aj výsadbou borovice čiernej, ktorá sa ponáša na blízkovýchodný céder.

V roku 2000 bola podobizeň mosta zvečnená aj na poštovej známke.

Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Najnižšie položené miesto na Slovensku: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.).

Prvý mestský erb v Európe: Košice.

Najväčším kostolom na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Najväčší hradný komplex v strednej Európe: Spišský hrad (4,1 ha).

Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3).

Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany.

Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924).

Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2).

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín).

Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m).

Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km², maximálna dĺžka 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m).

Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad).

Košický zlatý poklad obsahujúci 920 zlatých mincí z 15.-17. storočia patrí medzi najstaršie hromadné nálezy na svete..

Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a na Slovensku: ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“