Ruská Bystrá

Ruská Bystrá - vyberte si čo potrebujete

TRASA

RUSKÁ BYSTRÁ

 Dĺžka22km
 Čas1,5hod
 NáročnosťNenáročná 
 TerénAsfalt, lesná cesta 

 

 

zastávkakm/časlokalitainfo/poznámky

Podhoroď

 0 km

Podhoroď, Kultúrny dom

GPS: 48.817735, 22.300086

Trasu odporúčame začať v Podhorode pri Kultúrnom dome, tesne pred kostolom. Je tam veľká plocha na parkovanie. Po zaparkovaní bude trasa viesť po hlavnej ceste, popri kostole. Cesty v týchto kon-činách nie sú príliš frekventované, takže aj na hlavných ťahoch auto stretnete len málokedy. Pokračujte okolo zrúcaniny hradu Tibava smerom na Ruský Hrabovec. Najprv vás čaká stúpanie a následne dlhší zjazd až do dediny.

Ruský Hrabovec

7 km

GPS: 48.855061, 22.352249

V Ruskom Hrabovci prídete až ku dvom kostolom v centre dediny od ktorých sa vrátite pár metrov späť a odbočíte na prvej odbočke doprava, následne pred potokom doľava. Na T križovatke, už za dedinou odbočte doprava a pokračujte na Ruskú Bystrú.

Ruská Bystrá

12,5 km

GPS: 48.856958, 22.296812

V Ruskej Bystrej vás tabule dovedú k drevenému kostolíku. Okolo kostola je pekné prostredie na oddych. Vrátite sa cestou poza kostolík späť na hlavnú cestu v dedine a pokračujete smerom do hory. Popri záhradkách sa dostanete až do lesa na zvážnicu ktorá stúpa mierne do kopca, až sa napojí na betónovú cestu lesom. Na tejto križovatke s betónovou cestou pokračujte vľavo. Trasa od tohto bodu väčšinou klesá a preto rýchlo ubehne.

Podhoroď

km

GPS: 48.817735, 22.300086

Na konci lesnej cesty prejdete popri rampe. Napojíte sa tesne pred obcou Podhoroď na hlavnú, po ktorej ste už išli. Odbočte doprava a za chvíľku prídete na začiatok vašej trasy.

 

Ruská Bystrá

Pohodová jazda Zemplínskym vidiekom, ďaleko od ruchu veľkomesta a všadeprítomný pokoj. Ak si chcete vyraziť na ľahšiu cyklotrasu, mikroregión Borolo je tou správnou voľbou. Blízkosť hraníc a nádych inakosti tu pocítite už pri prvom strenutí s miestnymi obyvateľmi. Ak by ste si mysleli, že v malých dedinkách najvýchodnejších častí Slovenska niet čo vidieť, ste na omyle. Pre vzácne pamiatky sem cestujú turisti až stovky či ticíce kilometrov. A vy to všetko môžete vidieť naraz, zo sedla bicykla.

 

Mikroregión BOROLO

Vznikol v roku 2003. Tvorí ho jedenásť obcí severnej oblasti okresu Sobrance, ktorý je zároveň časťou Schengenskej hranice s Ukrainou. Patria sem obce: Ruskovce, Horňa, Baškovce, Hlivištia, Choňkovce, Koňuš, Beňatina, Inovce, Podhoroď, Ruský Hrabovec a Ruská Bystrá.
Takmer polovicu územia mikroregiónu Borolo pokrývajú lesy. Terénna a výšková členitosť oblasti je rozsiahla, od nížinného charakteru po horksé oblasti, pričom najvyšším bodom je vrch Popriečny nachádzajúci sa na slovesnko-ukrainskej hranici s nadmorkou výškou 1024,5 m. Zasahuje do geomorfologického celku Vihorlatské vrchy, ktorý sa skladá z troch podcelkov - Humenské vrchy, Vihorlat a Popriečny.
V mikroregióne BOROLO sa nachádzajú maloplošné chránené územia - prírodné rezervácie a prírodné pemiatky. Do tejto lokality zasahujú aj Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy a Územie európskeho významu Morské oko. V jednotlivých obciach sú evidované národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti.

 

C: Trasu odporúčame začať v Podhorode pri Kultúrnom dome, tesne pred kostolom. Je tam veľká plocha na parkovanie. Po zaparkovaní bude trasa viesť po hlavnej ceste, popri kostole. Cesty v týchto končinách nie sú príliš frekventované, takže aj na hlavných ťahoch auto stretnete len málokedy. Pokračujte okolo zrúcaniny hradu Tibava smerom na Ruský Hrabovec. Najprv vás čaká stúpanie a následne dlhší zjazd až do dediny ku dvom kostolom.

 

PODHOROĎ

Obec Podhoroď leží na východnom okraji Vihorlatských vrchov. Západná časť chotára tvorí severovýchodnú hranicu ochranného pásma Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. V katastrálnom území obce je prírodná rezervácia Lysá.
Ako podhradská osada sa obec Podhoroď spomína už v roku 1406. Prvá neoficiálna zmienka dokonca tvrdí, že obec bola osídlená už pred rokom 1302. Severne nad obcou sa nachádza zrúcanina hradu, ktorý bol postavený v 13. storočí na ochranu obchodnej cesty a majetku v panstve Tibava. Preto sa v historických dokumentoch spomína tento hrad ako Tibavský hrad. Neveľký hrad mal oválno-elipsovitý tvar, ktorý mu predurčil samotný terén. V severozápadnom a juhovýchodnom smere mal dĺžku 40 metrov a šírka dosahovala 13 až 15 metrov.
Každoročne sa v obci usporadúvajú Podhoroďské slávnosti, ktoré sa radia k najstarším folklórnym festivalom v Košickom kraji. Ide o viac žánrové podujatie v zaujímavom prostredí, kde sa ukrajinská a rusínska kultúra stretáva s kultúrou slovenskou.

 

RUSKÝ HRABOVEC

Katastrálne územie Ruský Hrabovec je situované v najvýchodnejšej časti Zemplínskeho regiónu,na hranici s Ukrainou, v severovýchodnej časti okresu Sobrance. Obec bola v minulosti začlenená do Užskej župy. Založili ju v 15. storočí na mieste osady, ktorá zanikla po tatárskom vpáde. Obec je evidovaná od roku 1567 ako Hraboc, neskôr ako Oros Hrabovecz (1773), Ruský Hrabovec (1808). Z pamiatkovo chránených objektov sa v obci nachádza barokovo-klasicistický chrám Sv.veľkomučeníka a triumfátora Juraja z roku 1838. Nachádza sa tu aj nový pravoslávny chrám Sv. Georgia z roku 1997.

 

C: V Ruskom Hrabovci sa od kostolov vrátite pár metrov späť a odbočíte na prvej odbočke doprava, následne pred potokom doľava. Na T križovatke, už za dedinou odbočte doprava a pokračujte na Ruskú Bystrú.

 

RUSKÁ BYSTRÁ a KOSTOLÍK

Obec Ruská Bystrá leží v horskom prostredí juhovýchodnej časti Vihorlatu, v nadmorskej výške okolo 450 m. Katastrálne územie sa nachádza v oblasti s vysokým stupňom ochrany prostredia. Obec je evidovaná z roku 1405 ako Biztra, neskôr ako Ruské Bystré (1808) a Ruská Bystrá (1927). Obec je turistickým lákadlom najmä vďaka gréckokatolíckemu Chrámu prenesenia ostatkov svätého Mikuláša. Tento drevený kostolík slúži veriacim už takmer tri storočia. Drevený chrám bol postavený na začiatku 18. storočia, v roku 1730. Jeho patrónom sa stal sv. biskup Mikuláš. Trojpriestorová drevená budova má šindľovú strechu. Kostol má dve veže. Jedna z nich je situovaná na západ, druhá, omnoho menšia na východ. Bohato zdobený barokový ikonostas a oltár pochádzajú z prvej polovice 18. storočia. Súčasťou kostola sú viaceré vzácne ikony, niektoré sú staršie ako samotný kostolík. Pred časom tu bola zrealizovaná kompletná obnova interiéru aj exteriérových častí. V Ruskej Bystrej sa konajú pravidelne nedeľné sväté liturgie. Za národnú kultúrnu pamiatku ho vyhlásili v roku 1968 a v roku 2008 bol zapisaný do zoznamu UNESCO.
Drevené chrámy patria medzi najväčšie poklady a skvosty umenia a náboženstva na Slovensku. Ide o unikátne stavby po stránke architektonickej i sakrálnej. Tieto umelecké diela vyžarujú zo seba silu, um a zručnosť majstrov prevažne východoslovenského regiónu.

 

C: V Ruskej Bystrej vás tabule dovedú k drevenému kostolíku. Okolo kostola je pekné prostredie na oddych. Vrátite sa cestou poza kostolík späť na hlavnú cestu v dedine a pokračujete smerom do hory. Popri záhradkách sa dostanete až do lesa na zvážnicu. Zvážnica stúpa mierne do kopca, až sa napojí na betónovú cestu lesom. Na tejto križovatke pokračujte vľavo. Trasa od tohto bodu väčšinou klesá a preto rýchlo ubehne. Na konci sa napojí tesne pred obcou Podhoroď na hlavnú, po ktorej ste už išli. Odbočte doprava a za chvíľku prídete na začiatok vašej trasy.

 

Ubytovanie a reštaurácia:

HOTEL GRAMOUR, 072 36, KALUŽA 744
TEL.: +421/56 688 05 55, +421 908 975 269
E-mail: RECEPCIA@HOTELGLAMOUR.SK

Hotel Bystrá, Rybnícka 682 Snina, 06901,
Tel.:+421 57/239 95 55, 0907 176 721 ,
Mail: prevadykarka@hotelbystra.com, recepcia@hotelbystra.com,
www.hotelbystra.com

Hotel Kamei, Sninské rybníky, Rybnická 2709, 06901 Snina, +421 57 768 2605, 0905 729 055, kamei@kamei.sk, www.kamei.sk

Cykloservis:

Cyklosport - Kamil Makeľ, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce, Tel.: +421(0)56/6424608, +421(0)56/6431064, http://www.cyklosport.sk/

Bike sport Humenné, Námestie Slobody 50, 06601 Humenné, 057/775 09 88, 0692001728, bikesport@stonline.sk,
www.bikesporthe.sk

 

Turistické informačné stredisko:

Michalovce, Námestie osloboditeľov 30,
07101 Michalovce,
Tel.:+421 56 686 41 05
E-mail: tikmichalovce@msumi.sk
Web: www.michalovce.sk

Sobrance, Štefánikova 21,
07301 Sobrance,
Tel.: +421(0)56/6522214,
E-mail: tic@sobrance.sk,
Web: www.sobrance.sk

Turisticko informačná kancelária Snina,
Strojárska 102, Snina
Tel.: +421/57/16 186, +421/57/768 57 35

Informačné centrum, Rybnícka 3951, 069 01 Snina

 


   


S finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR

Vedeli ste že?

Národný park Slovenský kras je s rozlohou vyše 36 000 ha jednou z najväčších krasových oblastí v strednej Európe.

Zádielská dolina patrí k skvostom slovenského skalného lezenia Lezenie na vybrané skalné masívy je povolené od 1. augusta do 1. marca.

Socha maratónskeho bežca je svetovým unikátom Nikde inde na svete sa nenachádza umelecké sochárske dielo zobrazujúce maratónca, navyše v Košiciach je súčasťou diela aj dokumentácia všetkých maratónskych víťazov, ktorí pokorili košickú trať.

Vo Františkánskom seminárnom kostole sa nachádza mimoriadne cenný epitaf poľného maršala F. Renauda z r. 1740 vytvorený G. R. Donnerom, dvorným sochárom Viedne.

Premonštrátsky kláštor v sebe nesie unikátnu symboliku Má 4 vchody ako počet ročných období, 12 komínov ako mesiacov v roku a 365 okien ako dní v roku.

Na Dolnom Zemplíne sa nachádza najnižšie položené miesto na Slovensku – obec Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.) ako aj najnižšie položené mesto na Slovensku – Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Sobrance sú najvýchodnejšie položené mesto na Slovensku.

V tejto chránenej krajinnej oblasti Latorica žije až vyše 210 druhov vtákov.

Rezervácia Tajba je unikátnym miestom výskytu vzácnej Korytnačky močiarnej.

Morské oko je najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku.

Vinohradnícka a vinárska oblasť Tokaj je jednou z piatich oblastí na svete, v ktorých možno dopestovať hrozno na výrobu prírodne sladkých vín.

Múzeum gitár v Sobranciach je jediné svojho druhu v Európe a druhé na svete.

Zemplínska šírava je najväčšia vodná plocha v kraji a druhá najväčšia na Slovensku.

Ochtinská aragonitova táto jaskyňa je jediná svojho druhu v Európe a na svete existujú iba dve ďalšie.

V zime sa v Silickej ľadnici radi ukrývajú netopiere, ojedinele aj vzácny Netopier riasnatý (Myotis nattereri).

V roku 1883 navštívil hrad Krásna Hôrka významný romantický spisovateľ, Mór Jókai, ktorý tu zbieral podklady pre svoj nový román „Levočská biela pani“ Dielo vyšlo v mnohých vydaniach i jazykových prekladoch.

Vzácne fresky v kostolíku v Štítniku boli objavené až začiatkom 20. st.

Výstavba kostolnej veže Barokový evanjelický kostol v Betliari trvala iba 2,5 mesiaca.

S výstavbou kostola Kostol reformovanej cirkvi v Hrhove sa začalo na základe zbierky obyvateľov, ktorá dosiahla 789 zlatých.

Charakteristické šošovkovité námestie v Spišskej Novej Vsi je najdlhšie tohto typu v Európe.

Sezóna v Slovenskom raji sa nikdy nekončí a turisti ho môžu spoznávať aj počas zimných mesiacov.

Že obec Smižany ležiaca v Slovenskom raji je najväčšou slovenskou obcou.

Kláštorisko sa počas vpádu Tatárov na územie Spiša stalo úkrytom a častokrát i záchranou pre miestne obyvateľstvo.

Charakteristický ráz Spišského Jeruzalema je zvýraznený aj výsadbou borovice čiernej, ktorá sa ponáša na blízkovýchodný céder.

V roku 2000 bola podobizeň mosta zvečnená aj na poštovej známke.

Najnižšie položené mesto na Slovensku: Čierna nad Tisou (110 m n. m.).

Najnižšie položené miesto na Slovensku: Klin nad Bodrogom (94,3 m n. m.).

Prvý mestský erb v Európe: Košice.

Najväčším kostolom na Slovensku: Dóm sv. Alžbety v Košiciach.

Najväčší hradný komplex v strednej Európe: Spišský hrad (4,1 ha).

Najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku: Dobšinská jaskyňa (11 200 m3).

Jediný studený gejzír na európskom kontinente: Herľany.

Najstarší maratón v Európe a druhý najstarší na svete: Medzinárodný maratón mieru (Košice, 1924).

Najrozsiahlejšie krasové územie v Strednej Európe: Slovenský kras (440 km2).

Jedna z troch sprístupnených aragonitových jaskýň na svete: Ochtinská aragonitová jaskyňa.

Rozlohou najväčšia botanická záhrada na Slovensku: Košice (30 ha, vyše 4000 pestovaných druhov rastlín).

Najvyššia kostolná veža na Slovensku: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi (87 m).

Druhá najväčšia vodná plocha na Slovensku: Zemplínska Šírava (rozloha 33 km², maximálna dĺžka 11 km, maximálna šírka 3,5 km, priemerná hĺbka 9,5 m a maximálna hĺbka 14 m).

Endemit (rastlina nerastúca nikde inde na svete): Rumenica turnianska (Turniansky hrad).

Košický zlatý poklad obsahujúci 920 zlatých mincí z 15.-17. storočia patrí medzi najstaršie hromadné nálezy na svete..

Rozlohou najväčšia zoologická záhrada v strednej Európe a na Slovensku: ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“