TRENDOVÝ, DIGITÁLNY, ĽUDSKÝ (A „DESIVÝ“) WTM LONDÝN 2016

TRENDOVÝ, DIGITÁLNY, ĽUDSKÝ (A „DESIVÝ“) WTM LONDÝN 2016

06.12.2016 Novinky

TRENDOVÝ, DIGITÁLNY, ĽUDSKÝ (A „DESIVÝ“) WTM LONDÝN 2016

Aj digitálny svet potrebuje štipku ľudskosti. To je jedno z hlavných posolstiev tohtoročného World Travel Market v Londýne. Na veľtrhu cestovného ruchu sa zišiel celý svet a – pri slovenskej skromnosti, vyplývajúcej z uvedomenia si sily najvýznamnejších hráčov – aj tím Košice Región Turizmus. (Pod skromnosťou rozumejte nie obavy a sklopené uši, ale zdravý rešpekt, vôľu učiť sa od globálnych lídrov a uši otvorené vnímaniu nových myšlienok.)

Napriek tomu, že na podobných podujatiach spíkri neodhaľujú celé know-how do absolútnej nahoty, ich skúsenosti a prípadové štúdie majú pre nás obrovskú výpovednú hodnotu. A sú aj výhodou oproti takej konkurencii, ktorá sa na podobných podujatiach nezúčastňuje. Lebo kráčať s dobou znamená nielen vedieť, čo je in u nás doma, ale poznať aj trendy z opačnej strany zemegule, ktoré môžu predbiehať vývoj u nás o niekoľko mesiacov až rokov.

Na WTM sa na jedinom mieste stretávajú špecialisti z rôznych odvetví, často z naoko nesúvisiacich (napr. online marketing). Predsa ale úzko súvisia s cestovaním, turizmom a trendmi. Vďaka „chápadlám“ internetu je celkom jednoduché analyzovať, definovať i predpovedať trendy. Napríklad – ako dlho pretrvávajú obavy spôsobené teroristickým incidentom? Podľa správania cestovateľov na internete (zahŕňa vyhľadávanie, resp. až rezerváciu pobytov v danej destinácii) stačí na vyprchanie obáv z nášho podvedomia len 6-7 mesiacov.

A digitál – to je aj v cestovnom ruchu veľký fenomén dnešných čias. Kolega Martin, ktorý v našom tíme plní úlohu filozoficko-analyticko-hypotetického konzultanta, to pomenoval stručne a výstižne: „DESIVÁ“ PREDSTAVA BUDÚCNOSTI. Virtuálna simulácia reality ukazuje dnes – včera ešte nepredstaviteľné – možnosti. A zajtra ukáže to, čo bolo nepredstaviteľné dnes. No zatiaľ čo vlani kraľovalo trendom len slovíčko DIGITAL, už o rok neskôr je to HUMAN. Aj najzapálenejší nadšenci technológií skrátka uznávajú, že ak obsahu chýba ľudská esenciálnosť, autentickosť a originalita, ide len (myšlienkovou skratkou povedané) o kus ľadu. Veľmi sofistikovaný, dobre prepracovaný, dokonale obrúsený, ale stále – kus ľadu.

Highlighty z WTM Londýn 2016:
 

  • Digitalizácia obrovskou mierou prispieva k významnej reforme modelu cestovného ruchu, aký poznáme z 20. storočia.
  • Podstatný je obsah – vlastný, originálny, autentický a výnimočný.
  • Kto v cestovnom ruchu nedokáže dostatočne flexibilne reagovať na aktuálne trendy vývoja, dostáva sa do existenčného ohrozenia.
  • Len spokojnosť domácich obyvateľov danej lokality je predpokladom spokojnosti jej návštevníkov.
  • Stále sa rozširujúce možnosti virtuálnej reality (podľa Martina až desivéJ ) sprostredkujú nielen obrazový vnem, ale oveľa komplexnejší zážitok približujúci sa autenticky prežitej udalosti.
  • Zdieľaná ekonomika (Uber, Airbnb...) spôsobuje konvenčným poskytovateľom služieb čoraz hlbšie vrásky a bude zaujímavé sledovať zákonodarné aktivity v jednotlivých štátoch. Tie buď prirodzený trend represívne pribrzdia, alebo budú sledovať, ako z malého vzdušného víru vznikne tornádo, ktoré zo svojej organickej podstaty riadne zatočí s ubytovacími, prepravnými, sprievodcovskými a ktovie akými ešte službami.