Slovenský raj a Dobšinská ľadová jaskyňa

Slovenský raj a Dobšinská ľadová jaskyňa - válaszd ki amire szükséged

TRASA

Dobšinská ľadová jaskyňa

 Dĺžka50km
 Čas3,5hod
 NáročnosťStredne náročná 
 TerénAsfalt, spevnená lesná cesta, lesná cesta 

 

 

zastávkakm/časlokalitainfo/poznámky

Stratená

 0 km

Stratená 67,

GPS: 48.868219, 20.347295

Okruh môžte začať priamo pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, z Podlesku alebo z dedinky Stratená. My sme zvolili začiatok v Stratenej, pri drevenej bráne do Slovenského raja. Tu začína modrá cykloznačka, ktorá vás prevedie rajom. Najprv pôjdete po betónovej ceste pod skalným bralom, popri rieke Hnilec. Prejdete okolo Stratenskej píly. Tu sa betónová cesta zmení na lesnú a začne plynulo stúpať. Na každej križovatke sú informačné tabule a cesta je dobre značená.

Suchá Belá záver

14 km

GPS: 48.934183, 20.383372

Najvýznamnejší bod tejto časti trasy je Suchá Belá záver, čo je vyústenie najznámejšej a najnavštevovanejšej rokliny v Slovenskom raji, Suchá Belá. Odtiaľto trasa klesá a kľukatí sa šotolinovou cestou až do Podlesku.

Podlesok

21 km

GPS: 48.964653, 20.385494

Keď ste si oddýchli a občerstvili sa v Podlesku, môžte pokračovať po modrej cykloznačke smerom na Pílu. Pôjdete okolo Píly stále rovno po betónovej ceste. Občas si treba dávať pozor na autá, ale veľa ich tu nestretnete. Najprv budete stúpať okolo veľkých skál až do sedla vrchu Kopanec. Zo sedla je pekný výhľad. Odtiaľ sa rýchlo zveziete až ku križovatke s hlavnou cestou. Tu pokračuje trasa doprava ku Dobšinskej ľadovej jaskyni.

Dobšinská ľad. jaskyňa

45 km

GPS: 48.874016, 20.302694

Od jaskyne sa budete vracať späť po zelenej cykloznačke popri hlavnej ceste. Tento úsek nie je dlhý a väčšinou pôjdete dolu kopcom. O chvíľu budete späť v Stratenej.

Stratená

50 km

GPS: 48.868219, 20.347295

 

 

Tento kus raja a hlavné turistické centrum Spiša môžete prebicyklovať aj s bonusom, v podobe krásnej Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá patrí medzi najväčšie jaskyne v Európe. Jar, ktorá prebúdza tunajšiu prírodu Vám nádherne spestrí a prevonia deň, leto Vás poteší možnosťami schladenia sa v tieni stromov a priezračných potokoch Slovenského raja. Príjemná jeseň, ktorá do spišských lesov denne láka množstvo hubárov, turistov a fotografov Vás očarí pestrou paletou farieb, čerstvým horským vzduchom a nezameniteľnou atmosférou sviežich rán na bicykli. V ktoromkoľvek ročnom období sa sem rozhodnete prísť, cyklotrasa Slovenským rajom a jeho okolím je bezpochýb jedna z najkrajších na Slovensku!

SLOVENSKÝ RAJ

Národný park Slovenský raj bol v roku 1964 vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 bol Nariadením vlády SR prekategorizovaný na národný park. Má rozlohu 19 763 ha a ochranné pásmo 13 011 ha.
Nachádza sa tu najdlhší riečny kaňon a najväčšia ľadová jaskyňa na Slovensku, 25 nádherných vodopádov v 8 skalných roklinách, vyše 300 km značených turistických a 400 km cykloturistických trás, 12 náučných chodníkov (takmer 87 km), zázemie pre skalolezenie i ľadolezenie, hipoturistiku, zimné aj vodné športy a ďalšie formy vyžitia. Slovenský raj je rajom milovníkov prírody, turistiky a športu. Sprístupnený je celoročne. Medzi typické fenomény krajiny patria náhorné planiny, hlboké kaňony, rokliny, vodopády, povrchové krasové javy a atraktívne podzemné priestory s kvapľovou a ľadovou výzdobou. Najvyšším bodom národného parku je Predná hoľa (1545 m n. m.). Najznámejšími roklinami sú Suchá Belá, Piecky, Sokol a Kyseľ s početnými vodopádmi. Zvyškami pôvodne plochého reliéfu sú náhorné planiny Glac, Geravy, Pelc a Skala. Geologicky prevládajú biele vápence, miestami i dolomity druhohôr. Nachádza sa tu takmer 200 jaskýň a priepastí, z ktorých je sprístupnená len Dobšinská ľadová jaskyňa. K zaujímavým geomorfologickým javom patrí aj 11 km dlhá prielomová dolina Hornádu. Prevažnú väčšinu územia pokrývajú lesy s prevládajúcimi vápencovými bučinami, ale aj pozmenenými smrečinami. Vyskytujú sa tu chránené rastliny - astra alpínska, horec jarný, jazyk jelení, kosatec bezlistý, šafrán Heuffelov, žltohlav európsky, karpatské endemity ako zvonček karpatský, večernica lesná, poniklec slovenský, glaciálne relikty ako napríklad jazyčník sibírsky, lomikameň vždyživý, dryádka osemlupienková a ďalšie. Bohatstvo fauny, zastúpené živočíchmi ako medveď, rys, orol krikľavý, sokol myšiar, výr skalný, bocian čierny a ďalšie, dopĺňa v roku 1963 prinesený kamzík vrchovský. Východiskom pre návštevu Slovenského raja je Spišská Nová Ves a strediská Čingov a Podlesok na severnej a Dedinky na južnej strane.

 

C: Okruh môžte začať priamo pri Dobšinskej ľadovej jaskyni, z Podlesku alebo z dedinky Stratená. My sme zvolili začiatok v Stratenej, pri drevenej bráne do Slovenského raja. Tu začína modrá cykloznačka, ktorá vás prevedie rajom. Najprv pôjdete po betónovej ceste pod skalným bralom, popri rieke Hnilec. Prejdete okolo Stratenskej píly. Tu sa betónová cesta zmení na lesnú a začne plynulo stúpať. Na každej križovatke sú informačné tabule a cesta je dobre značená. Najvýznamnejší bod tejto časti trasy je Suchá Belá záver, čo je vyustenie najznámejšej a najnavštevovanejšej rokliny v Slovenskom raji, Suchá Belá. Odtiaľto trasa klesá a kľukatí sa šotolinovou cestou až do Podlesku.

 

PODLESOK

Podlesok je významné turistické stredisko v západnej časti Slovenského raja v údolí Veľkej Bielej vody na začiatku Prielomu Hornádu a pri ústí rokliny Suchá Belá. Je východiskom turistických trás v severozápadnej časti Slovenského raja. V Podlesku sa nachádzajú tiež ubytovacie zariadenia, autokemping, volejbalové a tenisové ihrisko a lyžiarsky vlek.
Je východiskom pre túry do centrálnej a severozápadnej časti Slovenského raja, predovšetkým do Prielomu Hornádu a do rokliny Suchá Belá alebo Glackou cestou na Geravy a juh Slovenského raja, či popri Veľkej Bielej vode cez Pílu pri Hrabušiciach do rokliny Piecky, Veľký Sokol alebo k tajchu Blajzloch.

 

C: Keď ste si oddýchli a občerstvili sa v Podlesku, môžte pokračovať po modrej cykloznačke smerom na Pílu. Pôjdete okolo Píly stále rovno po betónovej ceste. Občas si treba dávať pozor na autá, ale veľa ich tu nestretnete. Najprv budete stúpať okolo veľkých skál až do sedla vrchu Kopanec. Zo sedla je pekný výhľad. Odtiaľ sa rýchlo zveziete až ku križovatke s hlavnou cestou. Tu pokračuje trasa do-prava ku Dobšinskej ľadovej jaskyni.

 

Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská ľadová jaskyňa, patrí svojou dĺžkou a hĺbkou k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. Vďaka svojej jedinečnosti bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Jaskyňu objavil v roku 1870 banský inžinier E. Ruffini a už o rok ju miestni nadšenci sprístupnili verejnosti. V roku 1882 sa stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Uhorsku. Výnimočná je množstvom úzkych chodbičiek s pozoruhodnými ľadovými stĺpmi, ľadovými stalagmitmi a vodopádmi. Jej vchod je nazývaný aj „Ľadová diera“ a nachádza sa pod vrchom Duča, na severnej strane planiny Hanesová, v nadmorskej výške 971 m. Treba k nemu vystúpiť serpentínovým chodníkom s prevýšením 130 m. Dĺžka prehliadky je 515 m a jej absolvovanie trvá približne 30 minút. Prevýšenie a rozdiel teploty me-dzi vonkajším prostredím a jaskyňou môžu do určitej miery zaťažiť organizmus preto pred vstupom do jaskyne je potrebné si oddýchnuť, aby aklimatizácia v jaskyni prebehla bez problémov. Je vhodné vziať si so sebou aj teplejšie oblečenie a pevnú obuv. Jaskyňa má niekoľko úchvatných častí, medzi ktoré patria zaľadnená Veľká a Malá sieň, Ruffínyho koridor a Zrútený dóm. Nezaľadnené časti sa nazývajú Kvapľova a Biela sieň, Suchý dom, Kvapľova pivnica, a Peklo. Zaujímavosťou je, že do roku 1946 v nej bolo povolené korčuľovanie pre verejnosť počas celého roku. Ešte v 50-tich rokoch v nej dokonca trénoval aj známy a úspešný československý krasokorčuliar Karol Divín a taktiež rota vojen-ských rýchlokorčuliarov.

 

C: Od jaskyne sa budete vracať späť po zelenej cykloznačke popri hlavnej ceste. Tento úsek nie je dlhý a väčšinou pôjdete dolu kopcom. O chvíľu budete späť v Stratenej.

 

Stretená

V juhozápadnej časti Slovenského raja, v úzkej doline Hnilca leží obec Stratená, obľúbený cieľ milov-níkov turistiky a neporušenej prírody. Jej dejiny súvisia predovšetkým s ťažbou a spracovaním medi, niklu a kobaltu. Prvá písomná zmienka o obci Stratená sa datuje do roku 1723 kedy sa nazývala Sztraczena. Práve v roku 1723 tu postavili Csákyovci vysoké pece. Posledná pec pracovala ešte roku 1927. V blízkosti sa nachádza štátna prírodná rezervácia Stratená. Z pamiatok v obci zaujme pseu-dogotický kostolík sv. Augustína, postavený v roku 1909, ktorý ukrýva čarovnú plastiku, pochádzajúcu z dielne majstra Jána Pavla z Levoče. Neprehliadnuteľný je aj penzión Šafran, ktorý bol po rekon-štrukcii otvorený v roku 1995. Ide o pôvodne administratívnu budovu spomínaných železiarní. Obec je dobre vybavená na poskytovanie služieb pre turistov a je výborným východiskovým bodom pre výlety po okolí.

 

Turistické informačné centrá:

Informačné centrum Správy Národného parku Slovenský raj: Podlesok 30,
053 15 Hrabušice,
tel.: +421(0)53 442 20 10,
E-mail: slovraj@sopsr.sk,
www.npslovenskyraj.sk

Dobšinská Ľadová Jaskyňa 5, 049 71 Stratená,
Tel.: +421 948 287 901,
E-mail: tic@vraji.sk, info@vraji.sk,
www.vraji.sk

Námestie baníkov 384, 049 25 Dobšiná,
Tel.: +421 58 794 11 54,
E-mail: tic@dobsina.sk,
www.dobsina.sk,
www.facebook.com/TicDobsina

 

Ubytovacie a reštauračné zariadenia:

Penzión Šafran, Stratená 5, 049 71 Stratená,
Tel.:0903666934,+421 58 7981118,
Mail.: penzionsafran.stratena@gmail.com

Penzión Ranč, Podlesok 5, 053 15 Hrabušice,
Telefón: +421 918 407 077,
www.rancpodlesok.sk

Hotel Slovenský raj, Podlesok, Hrabušice - Majer 492, 053 15 Hrabušice,
Telefón: +421(0)53/449 04 94
www.hotelslovenskyraj.sk

Ranč u Trapera, Podlesok 491/16, 053 15 Hrabušice,
Telefón: +421 915 987 232
www.rancutrapera.sk

Cykloservis:

CykloABC Adresa: Ing. Straku 1232/5, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: +421(0)53/441 30 64,
Pre-vádzková doba: Po-Pia 9.00-12.00, 13.00-17.30 Sobota 9.00-12.00

Cyklo-špak II. - Marcela Špaková, Duklianska 17, 05201 Spišská Nová Ves,
http://cyklospak.sk

Schwabik, s.r.o., Zimná 36, 05201 Spišská Nová Ves,
http://www.schwabik.sk/

 


   


S finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR

Tudtad?

The National Park Slovak Krast, with an area of over 36 000 ten-hectares, is one of the biggest karst areas in Central Europe.

The Zádielská Valley belongs to the gems of Slovak rock-climbing? The climbing of the specified rock massives is permitted from 1st August until the 1st of March.

The statue of the marathon runner is the only one in the world. There isn’t an artistic sculpture depicting a marathon runner anywhere else in the world, additionally, a part of this piece of art is documentation of all the marathon winners, who’ve conquered the running track in Košice.

There’s an exceptionally rare epitaph written by the field marshal F. Renaud from 1740 in the Fransiscan Seminary Church, made by G. R. Donner, the exclusive sculptor of Vienna.

The Premonstratesian monastery contains unique symbology? It has 4 entrances, just like the number of seasons, 12 chimneys just like the number of months in a year and 365 windows just like the number of days in a year.

The point situated the lowest in Slovakia is in Dolný Zemplín- the village and municipality Klin nad Bodrogom (94, 3 m above seal level), as well as the lowest situated town in Slovakia - Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

Sobrance is the most eastern town in Slovakia.

More than 210 types of birds live in the protected landscape area Latorica.

The reservation Tajba is a unique place where one can find the rare European Pond Tutle.

Morské oko (‘The Eye of the Sea’) is the biggest enclosed volcanic lake in Slovakia.

Vineyard and winemaking district Tokaj is one of the five in the world, where one can grow grapes for the production of naturally sweet wines.

The museum of guitars in Sobranovce is one of a kind in Europe and the second of its kind in the world.

Zemplínska Šírava has the biggest water area in the region and the second biggest in Slovakia.

Ochtinská Aragonite Cave is the only one of its kind in Europe and there are only two other ones like it in the world.

The Silická Ice Cave is a popular hide-out for bats during the winter, on rare occasion, even the rare Natterer's bat (Myotis nattereri).

A prominent writer of romances, Mór Jókai, who was looking for some jewel pieces for his new novel ‘Levočská biela pani‘ visited the castle Krásna Hôrka in the year 1883? His creation was published in many editions and has been translated into many languages.

The precious frescos were only discovered in the church in Štítnik at the beginning of the 20th century.

The building of the church tower in the Barroque Evangelical Church in Betliar lasted just 2.5 months.

The building work on the church of the Reformed Chruch in Hrhov began on the basis of a collection of gold coins from the locals which came to 789 gold coins in total.

The characteristic ‘Šošovkovité‘ (Slovak for ‘in the shape of a lens‘) Square in Spišská Nová Ves is the longest of its kind in Europe.

The tourist season never ends in Slovak Paradise and tourists can carry on exploring it during the winter months.

That the municipality of Smižany, situated in Slovak Paradise, is the biggest municipality in Slovakia.

Kláštorisko had become a hiding place under the incursion of Tartars on the Spiš territory and has frequently acted as a refuge for local inhabitants.

The characteristic style of the Spiš Jerusalem is also emphasized by the planting of the black pine which resembles cedar from the Middle East.

In the year 2000 the likeness of the bridge went as far as being immortalised on a postal stamp.

The town placed lowest in Slovakia: Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

The lowest point in Slovakia: Klin nad Bodrogom (94,3 m above sea level).

The first coat-of- arms for a city in Europe: Košice.

The biggest church in Slovakia: St. Elisabeth Cathedral in Košice.

The biggest castle complex in Central Europe: Spiš Castle (4,1 ten-hectares).

The biggest ice cave in Slovakia: Dobšinská Ice Cave (11 200 m3).

The only cold geyser on the European continent: Herľany.

The oldest marathon in Europe and the second oldest in the world: The International Marathon of Peace (Košice, 1924).

The largest karstic area in Central Europe: The Slovak Karst (440km²).

One of the three accessible aragonite caves in the world: Ochtinská Aragonite Cave.

The biggest botanical garden in Slovakia in terms of the size of its area: Košice (30 ten-hectares, more than 4000 plant species are being grown here).

The tallest church tower in Slovakia: the church Nanebovzatia Panny Márie in Spišská Nová Ves (87m).

The second biggest water area in Slovakia: Zemplínska Šírava (area 33 km², the maximum length 11km, maxiumum breadth 3.5km, the average depth 9.5m and the maximum depth being 14m).

Endemic (a plant which doesn’t grow anywhere else in the world): Onosma tornensis (Turniansky Castle).

Košice’s golden treasure, containing 920 gold coins from the 15th-17th century, belongs to the oldest bulk discoveries in the world.

The largest zoo in Central Europe and in Slovakia in terms of the size of its area : ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“