Ruská Bystrá

Ruská Bystrá - válaszd ki amire szükséged

TRASA

RUSKÁ BYSTRÁ

 Dĺžka22km
 Čas1,5hod
 NáročnosťNenáročná 
 TerénAsfalt, lesná cesta 

 

 

zastávkakm/časlokalitainfo/poznámky

Podhoroď

 0 km

Podhoroď, Kultúrny dom

GPS: 48.817735, 22.300086

Trasu odporúčame začať v Podhorode pri Kultúrnom dome, tesne pred kostolom. Je tam veľká plocha na parkovanie. Po zaparkovaní bude trasa viesť po hlavnej ceste, popri kostole. Cesty v týchto kon-činách nie sú príliš frekventované, takže aj na hlavných ťahoch auto stretnete len málokedy. Pokračujte okolo zrúcaniny hradu Tibava smerom na Ruský Hrabovec. Najprv vás čaká stúpanie a následne dlhší zjazd až do dediny.

Ruský Hrabovec

7 km

GPS: 48.855061, 22.352249

V Ruskom Hrabovci prídete až ku dvom kostolom v centre dediny od ktorých sa vrátite pár metrov späť a odbočíte na prvej odbočke doprava, následne pred potokom doľava. Na T križovatke, už za dedinou odbočte doprava a pokračujte na Ruskú Bystrú.

Ruská Bystrá

12,5 km

GPS: 48.856958, 22.296812

V Ruskej Bystrej vás tabule dovedú k drevenému kostolíku. Okolo kostola je pekné prostredie na oddych. Vrátite sa cestou poza kostolík späť na hlavnú cestu v dedine a pokračujete smerom do hory. Popri záhradkách sa dostanete až do lesa na zvážnicu ktorá stúpa mierne do kopca, až sa napojí na betónovú cestu lesom. Na tejto križovatke s betónovou cestou pokračujte vľavo. Trasa od tohto bodu väčšinou klesá a preto rýchlo ubehne.

Podhoroď

km

GPS: 48.817735, 22.300086

Na konci lesnej cesty prejdete popri rampe. Napojíte sa tesne pred obcou Podhoroď na hlavnú, po ktorej ste už išli. Odbočte doprava a za chvíľku prídete na začiatok vašej trasy.

 

Ruská Bystrá

Pohodová jazda Zemplínskym vidiekom, ďaleko od ruchu veľkomesta a všadeprítomný pokoj. Ak si chcete vyraziť na ľahšiu cyklotrasu, mikroregión Borolo je tou správnou voľbou. Blízkosť hraníc a nádych inakosti tu pocítite už pri prvom strenutí s miestnymi obyvateľmi. Ak by ste si mysleli, že v malých dedinkách najvýchodnejších častí Slovenska niet čo vidieť, ste na omyle. Pre vzácne pamiatky sem cestujú turisti až stovky či ticíce kilometrov. A vy to všetko môžete vidieť naraz, zo sedla bicykla.

 

Mikroregión BOROLO

Vznikol v roku 2003. Tvorí ho jedenásť obcí severnej oblasti okresu Sobrance, ktorý je zároveň časťou Schengenskej hranice s Ukrainou. Patria sem obce: Ruskovce, Horňa, Baškovce, Hlivištia, Choňkovce, Koňuš, Beňatina, Inovce, Podhoroď, Ruský Hrabovec a Ruská Bystrá.
Takmer polovicu územia mikroregiónu Borolo pokrývajú lesy. Terénna a výšková členitosť oblasti je rozsiahla, od nížinného charakteru po horksé oblasti, pričom najvyšším bodom je vrch Popriečny nachádzajúci sa na slovesnko-ukrainskej hranici s nadmorkou výškou 1024,5 m. Zasahuje do geomorfologického celku Vihorlatské vrchy, ktorý sa skladá z troch podcelkov - Humenské vrchy, Vihorlat a Popriečny.
V mikroregióne BOROLO sa nachádzajú maloplošné chránené územia - prírodné rezervácie a prírodné pemiatky. Do tejto lokality zasahujú aj Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy a Územie európskeho významu Morské oko. V jednotlivých obciach sú evidované národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti.

 

C: Trasu odporúčame začať v Podhorode pri Kultúrnom dome, tesne pred kostolom. Je tam veľká plocha na parkovanie. Po zaparkovaní bude trasa viesť po hlavnej ceste, popri kostole. Cesty v týchto končinách nie sú príliš frekventované, takže aj na hlavných ťahoch auto stretnete len málokedy. Pokračujte okolo zrúcaniny hradu Tibava smerom na Ruský Hrabovec. Najprv vás čaká stúpanie a následne dlhší zjazd až do dediny ku dvom kostolom.

 

PODHOROĎ

Obec Podhoroď leží na východnom okraji Vihorlatských vrchov. Západná časť chotára tvorí severovýchodnú hranicu ochranného pásma Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. V katastrálnom území obce je prírodná rezervácia Lysá.
Ako podhradská osada sa obec Podhoroď spomína už v roku 1406. Prvá neoficiálna zmienka dokonca tvrdí, že obec bola osídlená už pred rokom 1302. Severne nad obcou sa nachádza zrúcanina hradu, ktorý bol postavený v 13. storočí na ochranu obchodnej cesty a majetku v panstve Tibava. Preto sa v historických dokumentoch spomína tento hrad ako Tibavský hrad. Neveľký hrad mal oválno-elipsovitý tvar, ktorý mu predurčil samotný terén. V severozápadnom a juhovýchodnom smere mal dĺžku 40 metrov a šírka dosahovala 13 až 15 metrov.
Každoročne sa v obci usporadúvajú Podhoroďské slávnosti, ktoré sa radia k najstarším folklórnym festivalom v Košickom kraji. Ide o viac žánrové podujatie v zaujímavom prostredí, kde sa ukrajinská a rusínska kultúra stretáva s kultúrou slovenskou.

 

RUSKÝ HRABOVEC

Katastrálne územie Ruský Hrabovec je situované v najvýchodnejšej časti Zemplínskeho regiónu,na hranici s Ukrainou, v severovýchodnej časti okresu Sobrance. Obec bola v minulosti začlenená do Užskej župy. Založili ju v 15. storočí na mieste osady, ktorá zanikla po tatárskom vpáde. Obec je evidovaná od roku 1567 ako Hraboc, neskôr ako Oros Hrabovecz (1773), Ruský Hrabovec (1808). Z pamiatkovo chránených objektov sa v obci nachádza barokovo-klasicistický chrám Sv.veľkomučeníka a triumfátora Juraja z roku 1838. Nachádza sa tu aj nový pravoslávny chrám Sv. Georgia z roku 1997.

 

C: V Ruskom Hrabovci sa od kostolov vrátite pár metrov späť a odbočíte na prvej odbočke doprava, následne pred potokom doľava. Na T križovatke, už za dedinou odbočte doprava a pokračujte na Ruskú Bystrú.

 

RUSKÁ BYSTRÁ a KOSTOLÍK

Obec Ruská Bystrá leží v horskom prostredí juhovýchodnej časti Vihorlatu, v nadmorskej výške okolo 450 m. Katastrálne územie sa nachádza v oblasti s vysokým stupňom ochrany prostredia. Obec je evidovaná z roku 1405 ako Biztra, neskôr ako Ruské Bystré (1808) a Ruská Bystrá (1927). Obec je turistickým lákadlom najmä vďaka gréckokatolíckemu Chrámu prenesenia ostatkov svätého Mikuláša. Tento drevený kostolík slúži veriacim už takmer tri storočia. Drevený chrám bol postavený na začiatku 18. storočia, v roku 1730. Jeho patrónom sa stal sv. biskup Mikuláš. Trojpriestorová drevená budova má šindľovú strechu. Kostol má dve veže. Jedna z nich je situovaná na západ, druhá, omnoho menšia na východ. Bohato zdobený barokový ikonostas a oltár pochádzajú z prvej polovice 18. storočia. Súčasťou kostola sú viaceré vzácne ikony, niektoré sú staršie ako samotný kostolík. Pred časom tu bola zrealizovaná kompletná obnova interiéru aj exteriérových častí. V Ruskej Bystrej sa konajú pravidelne nedeľné sväté liturgie. Za národnú kultúrnu pamiatku ho vyhlásili v roku 1968 a v roku 2008 bol zapisaný do zoznamu UNESCO.
Drevené chrámy patria medzi najväčšie poklady a skvosty umenia a náboženstva na Slovensku. Ide o unikátne stavby po stránke architektonickej i sakrálnej. Tieto umelecké diela vyžarujú zo seba silu, um a zručnosť majstrov prevažne východoslovenského regiónu.

 

C: V Ruskej Bystrej vás tabule dovedú k drevenému kostolíku. Okolo kostola je pekné prostredie na oddych. Vrátite sa cestou poza kostolík späť na hlavnú cestu v dedine a pokračujete smerom do hory. Popri záhradkách sa dostanete až do lesa na zvážnicu. Zvážnica stúpa mierne do kopca, až sa napojí na betónovú cestu lesom. Na tejto križovatke pokračujte vľavo. Trasa od tohto bodu väčšinou klesá a preto rýchlo ubehne. Na konci sa napojí tesne pred obcou Podhoroď na hlavnú, po ktorej ste už išli. Odbočte doprava a za chvíľku prídete na začiatok vašej trasy.

 

Ubytovanie a reštaurácia:

HOTEL GRAMOUR, 072 36, KALUŽA 744
TEL.: +421/56 688 05 55, +421 908 975 269
E-mail: RECEPCIA@HOTELGLAMOUR.SK

Hotel Bystrá, Rybnícka 682 Snina, 06901,
Tel.:+421 57/239 95 55, 0907 176 721 ,
Mail: prevadykarka@hotelbystra.com, recepcia@hotelbystra.com,
www.hotelbystra.com

Hotel Kamei, Sninské rybníky, Rybnická 2709, 06901 Snina, +421 57 768 2605, 0905 729 055, kamei@kamei.sk, www.kamei.sk

Cykloservis:

Cyklosport - Kamil Makeľ, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce, Tel.: +421(0)56/6424608, +421(0)56/6431064, http://www.cyklosport.sk/

Bike sport Humenné, Námestie Slobody 50, 06601 Humenné, 057/775 09 88, 0692001728, bikesport@stonline.sk,
www.bikesporthe.sk

 

Turistické informačné stredisko:

Michalovce, Námestie osloboditeľov 30,
07101 Michalovce,
Tel.:+421 56 686 41 05
E-mail: tikmichalovce@msumi.sk
Web: www.michalovce.sk

Sobrance, Štefánikova 21,
07301 Sobrance,
Tel.: +421(0)56/6522214,
E-mail: tic@sobrance.sk,
Web: www.sobrance.sk

Turisticko informačná kancelária Snina,
Strojárska 102, Snina
Tel.: +421/57/16 186, +421/57/768 57 35

Informačné centrum, Rybnícka 3951, 069 01 Snina

 


   


S finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR

Tudtad?

The National Park Slovak Krast, with an area of over 36 000 ten-hectares, is one of the biggest karst areas in Central Europe.

The Zádielská Valley belongs to the gems of Slovak rock-climbing? The climbing of the specified rock massives is permitted from 1st August until the 1st of March.

The statue of the marathon runner is the only one in the world. There isn’t an artistic sculpture depicting a marathon runner anywhere else in the world, additionally, a part of this piece of art is documentation of all the marathon winners, who’ve conquered the running track in Košice.

There’s an exceptionally rare epitaph written by the field marshal F. Renaud from 1740 in the Fransiscan Seminary Church, made by G. R. Donner, the exclusive sculptor of Vienna.

The Premonstratesian monastery contains unique symbology? It has 4 entrances, just like the number of seasons, 12 chimneys just like the number of months in a year and 365 windows just like the number of days in a year.

The point situated the lowest in Slovakia is in Dolný Zemplín- the village and municipality Klin nad Bodrogom (94, 3 m above seal level), as well as the lowest situated town in Slovakia - Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

Sobrance is the most eastern town in Slovakia.

More than 210 types of birds live in the protected landscape area Latorica.

The reservation Tajba is a unique place where one can find the rare European Pond Tutle.

Morské oko (‘The Eye of the Sea’) is the biggest enclosed volcanic lake in Slovakia.

Vineyard and winemaking district Tokaj is one of the five in the world, where one can grow grapes for the production of naturally sweet wines.

The museum of guitars in Sobranovce is one of a kind in Europe and the second of its kind in the world.

Zemplínska Šírava has the biggest water area in the region and the second biggest in Slovakia.

Ochtinská Aragonite Cave is the only one of its kind in Europe and there are only two other ones like it in the world.

The Silická Ice Cave is a popular hide-out for bats during the winter, on rare occasion, even the rare Natterer's bat (Myotis nattereri).

A prominent writer of romances, Mór Jókai, who was looking for some jewel pieces for his new novel ‘Levočská biela pani‘ visited the castle Krásna Hôrka in the year 1883? His creation was published in many editions and has been translated into many languages.

The precious frescos were only discovered in the church in Štítnik at the beginning of the 20th century.

The building of the church tower in the Barroque Evangelical Church in Betliar lasted just 2.5 months.

The building work on the church of the Reformed Chruch in Hrhov began on the basis of a collection of gold coins from the locals which came to 789 gold coins in total.

The characteristic ‘Šošovkovité‘ (Slovak for ‘in the shape of a lens‘) Square in Spišská Nová Ves is the longest of its kind in Europe.

The tourist season never ends in Slovak Paradise and tourists can carry on exploring it during the winter months.

That the municipality of Smižany, situated in Slovak Paradise, is the biggest municipality in Slovakia.

Kláštorisko had become a hiding place under the incursion of Tartars on the Spiš territory and has frequently acted as a refuge for local inhabitants.

The characteristic style of the Spiš Jerusalem is also emphasized by the planting of the black pine which resembles cedar from the Middle East.

In the year 2000 the likeness of the bridge went as far as being immortalised on a postal stamp.

The town placed lowest in Slovakia: Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

The lowest point in Slovakia: Klin nad Bodrogom (94,3 m above sea level).

The first coat-of- arms for a city in Europe: Košice.

The biggest church in Slovakia: St. Elisabeth Cathedral in Košice.

The biggest castle complex in Central Europe: Spiš Castle (4,1 ten-hectares).

The biggest ice cave in Slovakia: Dobšinská Ice Cave (11 200 m3).

The only cold geyser on the European continent: Herľany.

The oldest marathon in Europe and the second oldest in the world: The International Marathon of Peace (Košice, 1924).

The largest karstic area in Central Europe: The Slovak Karst (440km²).

One of the three accessible aragonite caves in the world: Ochtinská Aragonite Cave.

The biggest botanical garden in Slovakia in terms of the size of its area: Košice (30 ten-hectares, more than 4000 plant species are being grown here).

The tallest church tower in Slovakia: the church Nanebovzatia Panny Márie in Spišská Nová Ves (87m).

The second biggest water area in Slovakia: Zemplínska Šírava (area 33 km², the maximum length 11km, maxiumum breadth 3.5km, the average depth 9.5m and the maximum depth being 14m).

Endemic (a plant which doesn’t grow anywhere else in the world): Onosma tornensis (Turniansky Castle).

Košice’s golden treasure, containing 920 gold coins from the 15th-17th century, belongs to the oldest bulk discoveries in the world.

The largest zoo in Central Europe and in Slovakia in terms of the size of its area : ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“