Gombasecká jaskyňa

Gombasecká jaskyňa - válaszd ki amire szükséged

TRASA

GOMBASECKÁ JASKYŇA

 Dĺžka36km
 Čas2,5hod
 NáročnosťNáročná 
 TerénAsfalt, lesná cesta 

 

 

zastávkakm/časlokalitainfo/poznámky

Rožňava

 0 km

Námestie baníkov Rožňava

GPS: 48.635944, 20.513374

Trasu začnete priamo v centre Rožňavy, popri železničnej stanici, kde sa začínal i predchádzajúci okruh. Pôjdete od Námestia baníkov, na juh po Šafárikovej ulici von z mesta, okolo železničnej stanici pokračujete rovno. Trasa je od železničnej stanice značená modrou cykloznačkou. Za benzínovou pumpou odbočíte mierne doprava. Prejdete cez obec Brzotín a pokračujete po modrej smerom na obec Kružná.

Kružná

7 km

GPS: 48.638062, 20.469020

V obci Kružná máte dve možnosti. Môžete pokračovať po modrej cykloznač-ke, ktorá vás rovinatými vedľajšími cestami dovedie až ku Gombaseckej jaskyni, alebo pre dobrodružnejších a zdatnejších cyklistov máme alternatívnu ako si trasu trochu spestriť, cez Plešiveckú planinu.
Keď sa rozhodnete pre spestrenie, pokračujte až na koniec obce a odbočte doľava pri miestnom kostolíku. Za dedinou sa napojíte na lesnú cestu. Čaká vás dlhé stúpanie na planinu.

Plešivecká planina

15 km

GPS: 48.596273, 20.444350

Keď vystúpate na planinu, trasa sa vyrovná. Zaslúženou odmenou budú lúky a lesy Slovenského krasu, ktoré si užijete v menej náročnom teréne. Na jednej z lúk prejtede okolo horárne. Odporúčame mať stiahnuté GPX súradnice, ktoré najdete na našej stránke pre lepšiu orientáciu. Popri horárni pokračujete cez lúku, vľavo do lesa. 2,5km za horárňou, sa v lese napojíte na žltú turistickú značku, ktorá bude križovať vašu lesnú cestu. Odbočíte doľava a čaká vás zjazd z planiny. Tento úsek je pre naozaj zdatných cyklistov, aj keď zo začiatku to tak nemusí vyzerať. Po chvíľke príjemného zjazdu sa trasa zmení na zjazd, pri ktorom niektorí miestami zosadnú z bicykla. Tí zdatnejší si vyskúšajú svoje schopnosti. Je to však len kúsok. Pri zjazde na protiľahlej Silickej planine máte výhľad na Brzotínske skaly. Neprehľiadnite ich!

Slavec

19 km

GPS: 48.586476, 20.467376

Po zjazde z planiny prejdete cez hlavnú cestu do obce Slavec. Tu ste znovu na modrej cykloznačke z ktorej ste odbočili v obci Kružná. Cez Slavec prejdete rovno. Za obcou je dobre značená poľná cesta, medzi železnicou a hlavnou cestou.

Gombasecká jaskyňa

22 km

GPS: 48.563015, 20.466887

Poľná cesta bude križovať železnicu. Prejdete na druhú stranu a ste opäť na betónovej ceste. Na hlavnej odbočte doľava a už ste kúsok od Gombasecej jaskyne, ku ktorej vás dovedú informačné tabule.

Rožňava

36 km

GPS: 48.635944, 20.513374

Z Gombaseckej jaskyne sa vrátite späť, až na to, že keď ste odbočili predtým na plešiveckú planinu, už neodbočíte a po modrej cykloznačke sa vrátite do Rožňovy.

 

GOMBASECKÁ JASKYŇA

Cyklotrasa “Gombasecká jasyňa” Vás prevedie rozmanitým terénom aj nadmorskou výškou a zoznámi Vás so zaujímavosťami okolia. Schladenie v “rozprávkovej” jaskyni, šliapanie do pedálov v kopcoch striedané so zjazdami, či voňavé čisté lesy Slovenského krasu. Toto všetko zažijete, ak sa rozhodnete pre túto lákavú cyklotrasu, na ktorej sa zaručene nudiť nebudete.
Cestou uvidíte národné prírodné pamiatky, dozviete sa čo to o histórii a navštívite tiež pamiatku UNESCO či chránené krajinné oblasti.

 

C: Trasu začnete priamo v centre Rožňavy, popri železničnej stanici, kde sa začínal i predchádzajúci okruh. Pôjdete od Námestia baníkov, na juh po Šafárikovej ulici von z mesta, okolo železničnej stanici pokračujete rovno. Trasa je od železničnej stanice značená modrou cykloznačkou. Za benzínovou pumpou odbočíte mierne doprava. Prejdete cez obec Brzotín a pokračujete po modrej smerom na obec Kružná.

 

OBEC KRUŽNÁ

Prvá písomná zmienka o obci Kružná sa datuje do roku 1327, kedy sa nazývala Keurus. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil. Z roku 1920 je písomne doložený názov Kerešovce, z roku 1948 Kružná.
Z pamiatok sa v obci nachádzajú, malá ľudová barokovo-klasicistická katolícka kaplnka najsvätejšieho Srdca Ježišovho z roku 1880 a evanjelicko reformovaný kostol z roku 1692. V kostole je uchovávaná bohoslužobná stolná prikrývka z obdobia postavenia kostola, 1695. Nájdete tu tiež pomerne dosť zachovaných tradičných sedliackych domov zo začiatku 20. storočia.
V blízkosti obce sa nachádzajú nesprístupnené jaskyne stará Brzotínska jaskyňa, Maštaľná jaskyňa a priepasť Zvonivá jama.

 

C: V obci Kružná máte dve možnosti. Môžete pokračovať po modrej cykloznačke, ktorá vás rovinatými vedľajšími cestami dovedie až ku Gombaseckej jaskyni, alebo pre dobrodružnejších a zdatnejších cyklistov máme alternatívnu ako si trasu trochu spestriť, cez Plešiveckú planinu. Keď sa rozhodnete pre spestrenie, pokračujte až na koniec obce a odbočte doľava pri miestnom kostolíku. Za dedinou sa napojíte na lesnú cestu. Čaká vás dlhé stúpanie na planinu.

 

NÁRODNÝ PARK SLOVENSKÝ KRAS

Národný park Slovenský kras je najrozsiahlejšie krasové územie v strednej Európe, ktoré v roku 1973, keď bola vyhlásená chránená krajinná oblasť Slovenský kras o výmere 36 165,57 ha, malo ochranné pásmo výmeru 38 334,33 ha.
V roku 1977 bolo územie Slovenského krasu ako prvé na Slovensku zaradené do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO Človek a biosféra. V roku 2002 bol vyhlásený Slovenský kras za národný park.
NP Slovenský kras je známy sústavou náhorných planín oddelených hlbokými údoliami, bohatstvom podzemných i povrchových krasových javov a pestrou faunou. Na tomto území je najbohatší výskyt panónskeho rastlinstva. Najvyšším vrchmi sú Matesova skala (925 m n.m.) a Jelení vrch (947 m n.m.), najnižšie miesto pri Hrhove má nadmorskú výšku asi 190 m.
Jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku sú zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Na tomto území je známych vyše 1350 jaskýň a priepastí, vyhlásených je 10 národných prírodných rezervácií, 6 prírodných rezervácií a 16 národných prírodných pamiatok.

 

C: Keď vystúpate na planinu, trasa sa vyrovná. Zaslúženou odmenou budú lúky a lesy Slovenského krasu, ktoré si užijete v menej náročnom teréne. Na jednej z lúk prejtede okolo horárne. Odporúčame mať stiahnuté GPX súradnice, ktoré najdete na našej stránke pre lepšiu orientáciu. Popri horárni pokračujete cez lúku, vľavo do lesa. 2,5km za horárňou, sa v lese napojíte na žltú turistickú značku, ktorá bude križovať vašu lesnú cestu. Odbočíte doľava a čaká vás zjazd z planiny. Tento úsek je pre naozaj zdatných cyklistov, aj keď zo začiatku to tak nemusí vyzerať. Po chvíľke príjemného zjazdu sa trasa zmení na zjazd, pri ktorom niektorí miestami zosadnú z bicykla. Tí zdatnejší si vyskúšajú svoje schopnosti. Je to však len kúsok. Pri zjazde na protiľahlej Silickej planine máte výhľad na Brzotínske skaly. Neprehľiadnite ich!

 

BRZOTÍNSKE SKALY

Na severozápadných svahoch Slanickej planiny, medzi obcou Jalovice a strediskom Gombasek, sa vo výške 597 m.n. m. rozprestiera národná prírodná rezervácia Brzotínske skaly. Nachádzajú sa v katastrálnom území obcí Brzotín a Slevec v okrese Rožňava. Brzotínske skaly ponúkajú fascinujúce výhľady na Gemer, predovšetkým na Rožňavskú kotlinu.
Geologický podklad Brzotínskych skál tvoria prevažne strednotriasové svetlé wettersteinské vápence.
Od roku 2017 je táto oblasť turisticky sprístupnená Klubom slovenských turistov Rožňava, ktorí tu k tejto vyhliadke osadili nové smerovníky so súhlasom Správy Národného parku Slovenský kras. Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka. Rastie tu niekoľko vzácnych a chránených i endemických druhov našej flóry.
Nachádza sa tu tiež niekoľko jaskýň, z ktorých najznámejšia je Pstružia jaskyňa. V dolných častiach svahov Brzotínskych skál sa zachovali aj zrúcaniny stredovekého Brzotínskeho hrádku. Dobrými východiskami ku skale sú obce Jovice, Plešivec, Silica a stredisko Gombasek.

 

C: Po zjazde z planiny prejdete cez hlavnú cestu do obce Slavec. Tu ste znovu na modrej cykloznačke z ktorej ste odbočili v obci Kružná. Cez Slavec prejdete rovno. Za obcou je dobre značená poľná cesta, medzi železnicou a hlavnou cestou.

 

OBEC SLAVEC

Obec Slavec sa nachádza uprostred Národného parku Slovenský kras. Úzky kaňon, kde leží obec Slavec a samosprávne k nej patriaca obec Vidová. Z východu obec ohraničuje Silická, zo západu Plešivecká náhorná planina.
Najvýznamnejšou pamiatkou je areál zaniknutého gotického kláštora Paulínov zo 14.storočia v časti Gombasek, z ktorého sa zachovala už iba malá časť južného múru kostola Panny Márie, vysoká asi osem metrov. V obci sa tiež nachádzajú reformovaný kostol z 15. storočia a významný kameňolom.

 

C: Poľná cesta bude križovať železnicu. Prejdete na druhú stranu a ste opäť na betónovej ceste. Na hlavnej odbočte doľava a už ste kúsok od Gombasecej jaskyne, ku ktorej vás dovedú informačné tabule.

 

GOMBASECKÁ JASKYŇA

Gombasecká jaskyňa je kvapľová jaskyňa v Slovenskom krase, nachádza sa v chotári obce Slavec,v okrese Rožňava. V minulosti slúžila aj ako sanatórium na liečenie chorôb dýchacích ciest. V súčasnosti sa však v jaskyni choroby dýchacích ciest už neliečia.
Jaskyňa bola objavená v roku 1951 rožňavskou skupinou jaskyniarov a sprístupnená pre verejnosť bola v roku 1955. Za národnú prírodnú pamiatku ju vyhlásili v roku 1996. Vďaka svojmu významu a výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Vchod do jaskyne leží v nadmorskej výške 250 m. Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne je 285 m ale keďže sa takmer celá trasa prechádza dvakrát, dĺžka prehliadkovej trasy je 530 m. Doba trvania prehliadky je približne 30 minút. Teplota vzduchu v jaskyni dosahuje 9,0 až 9,4 °C, relatívna vlhkosť 95 až 97 %.
Gombasecká jaskyňa býva označovaná aj ako rozprávková jaskyňa. Príroda totiž dala kvapľom rôzne zaujímavé tvary, ktoré sú ešte zvýraznené pestrou farebnosťou a ich tvorba neustále pokračuje. Dominantným prvkom jaskyne sú pozoruhodné tenké, duté brčká dosahujúce miestami dĺžku až 3 metre, ktoré ostro kontrastujú s červenohnedými povlakmi na stenách. Nechýbajú tu ani stalaktity či stalagmity. Medzi najkrajšie priestory patria Mramorová sieň s 8 metrov hlbokou studňou, Sieň mieru, Sieň múdrosti a Brková sieň.

 

C: Z Gombaseckej jaskyne sa vrátite späť, až na to, že keď ste odbočili predtým na plešiveckú planinu, už neodbočíte a po modrej cykloznačke sa vrátite do Rožňovy.

 

Ubytovanie a reštaurácia:

Hotel Kras , Šafárikova 52
048 01 Rožňava
Tel.: +421 58 78860 60, -50, -40
E-mail: recepcia@hotel-kras.sk

Penzión Rosenau, Šafárikova 4, Rožňava 048 01, Tel.: 0908 362 464, rosenau@rosenau.sk

Hotel Čierny Orol, Námestie Baníkov 17, Rožňava 048 01, Tel.:0908 048 254, recepcia@ciernyorol.sk

Cykloservis:

Bicykle-Servis-Šport s.r.o., Šafarikova 106, 048 01 Rožňava
+421 907 101 619, +421 907 471 535, info@bicykle-eshop.sk
Pavol Puškáš - P2sport.sk, Šafárikova 6, 048 01 Rožňava
058 / 733 16 90, 0908 654 393, p2sport@p2sport.sk

 

Informačné stredisko:

Turistické informačné centrum Rožňava, Námestie baníkov 32, 048 01 Rožňava
Tel.: +421-58-732 81 01, 788 44 20,
E-mail: tic.roznava@stonline.sk,
Web: www.ticroznava.sk

 


   


S finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR

Tudtad?

The National Park Slovak Krast, with an area of over 36 000 ten-hectares, is one of the biggest karst areas in Central Europe.

The Zádielská Valley belongs to the gems of Slovak rock-climbing? The climbing of the specified rock massives is permitted from 1st August until the 1st of March.

The statue of the marathon runner is the only one in the world. There isn’t an artistic sculpture depicting a marathon runner anywhere else in the world, additionally, a part of this piece of art is documentation of all the marathon winners, who’ve conquered the running track in Košice.

There’s an exceptionally rare epitaph written by the field marshal F. Renaud from 1740 in the Fransiscan Seminary Church, made by G. R. Donner, the exclusive sculptor of Vienna.

The Premonstratesian monastery contains unique symbology? It has 4 entrances, just like the number of seasons, 12 chimneys just like the number of months in a year and 365 windows just like the number of days in a year.

The point situated the lowest in Slovakia is in Dolný Zemplín- the village and municipality Klin nad Bodrogom (94, 3 m above seal level), as well as the lowest situated town in Slovakia - Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

Sobrance is the most eastern town in Slovakia.

More than 210 types of birds live in the protected landscape area Latorica.

The reservation Tajba is a unique place where one can find the rare European Pond Tutle.

Morské oko (‘The Eye of the Sea’) is the biggest enclosed volcanic lake in Slovakia.

Vineyard and winemaking district Tokaj is one of the five in the world, where one can grow grapes for the production of naturally sweet wines.

The museum of guitars in Sobranovce is one of a kind in Europe and the second of its kind in the world.

Zemplínska Šírava has the biggest water area in the region and the second biggest in Slovakia.

Ochtinská Aragonite Cave is the only one of its kind in Europe and there are only two other ones like it in the world.

The Silická Ice Cave is a popular hide-out for bats during the winter, on rare occasion, even the rare Natterer's bat (Myotis nattereri).

A prominent writer of romances, Mór Jókai, who was looking for some jewel pieces for his new novel ‘Levočská biela pani‘ visited the castle Krásna Hôrka in the year 1883? His creation was published in many editions and has been translated into many languages.

The precious frescos were only discovered in the church in Štítnik at the beginning of the 20th century.

The building of the church tower in the Barroque Evangelical Church in Betliar lasted just 2.5 months.

The building work on the church of the Reformed Chruch in Hrhov began on the basis of a collection of gold coins from the locals which came to 789 gold coins in total.

The characteristic ‘Šošovkovité‘ (Slovak for ‘in the shape of a lens‘) Square in Spišská Nová Ves is the longest of its kind in Europe.

The tourist season never ends in Slovak Paradise and tourists can carry on exploring it during the winter months.

That the municipality of Smižany, situated in Slovak Paradise, is the biggest municipality in Slovakia.

Kláštorisko had become a hiding place under the incursion of Tartars on the Spiš territory and has frequently acted as a refuge for local inhabitants.

The characteristic style of the Spiš Jerusalem is also emphasized by the planting of the black pine which resembles cedar from the Middle East.

In the year 2000 the likeness of the bridge went as far as being immortalised on a postal stamp.

The town placed lowest in Slovakia: Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

The lowest point in Slovakia: Klin nad Bodrogom (94,3 m above sea level).

The first coat-of- arms for a city in Europe: Košice.

The biggest church in Slovakia: St. Elisabeth Cathedral in Košice.

The biggest castle complex in Central Europe: Spiš Castle (4,1 ten-hectares).

The biggest ice cave in Slovakia: Dobšinská Ice Cave (11 200 m3).

The only cold geyser on the European continent: Herľany.

The oldest marathon in Europe and the second oldest in the world: The International Marathon of Peace (Košice, 1924).

The largest karstic area in Central Europe: The Slovak Karst (440km²).

One of the three accessible aragonite caves in the world: Ochtinská Aragonite Cave.

The biggest botanical garden in Slovakia in terms of the size of its area: Košice (30 ten-hectares, more than 4000 plant species are being grown here).

The tallest church tower in Slovakia: the church Nanebovzatia Panny Márie in Spišská Nová Ves (87m).

The second biggest water area in Slovakia: Zemplínska Šírava (area 33 km², the maximum length 11km, maxiumum breadth 3.5km, the average depth 9.5m and the maximum depth being 14m).

Endemic (a plant which doesn’t grow anywhere else in the world): Onosma tornensis (Turniansky Castle).

Košice’s golden treasure, containing 920 gold coins from the 15th-17th century, belongs to the oldest bulk discoveries in the world.

The largest zoo in Central Europe and in Slovakia in terms of the size of its area : ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“