Published:

Architektonická súťaž: Promenáda na Zemplínskej šírave  

Hľadáme najlepšie architektonické riešenie budúcej pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy! Súťaž je verejná a zapojiť sa do nej môžu krajinní a autorizovaní architekti.

promenada-news-650x200.jpg

  


Súťaž je ukončená. INFORMÁCIE O JEJ VÝSLEDKOCH

 

UPDATE 21.12.2018:

Informácia k priebehu súťaže „Promenáda na Šírave“

Vážení súťažiaci,

v mene vyhlasovateľa Košice Región Turizmus vám chceme poďakovať za váš záujem o krajinársko-architektonickú súťaž návrhov „Promenáda na Šírave“.

Zároveň vás chceme informovať, že vzhľadom na možnosť zaslania súťažného návrhu poštovou prepravou podľa bodu 16.4. „Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi“, sa porota na svojom zasadnutí dňa 14.12.2018 uzniesla na odročení hodnotenia návrhov.

Po podrobnej obhliadke riešeného územia sa porota dňa 14.12.2018, za dodržania anonymity návrhov, oboznámila so všetkými návrhmi doručenými vyhlasovateľovi ku dňu zasadnutia a vypočula si stanovisko prizvaného experta k jednotlivým návrhom, ako i k riešenému územiu ako celku, v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zásahu do vodnej stavby I. kategórie.

Samotné hodnotenie súťažných návrhov sa uskutoční na druhom hodnotiacom zasadnutí poroty dňa 7.1.2019, teda v čase, kedy bude dostatočne zrejmé, že, aj vzhľadom na sviatočné obdobie a napriek možným zdržaniam v poštovej preprave , boli všetky súťažné návrhy, odoslané v termíne odovzdania (12.12.2018 do 15:00), doručené vyhlasovateľovi súťaže.

Za vyhlasovateľa,

 

.........................................

Martin Michálek, M.A.

sekretár súťaže, v.r.

  


 

UPDATE: Zverejnené otázky záujemcov a odpovede vyhlasovateľa súťaže k 20.11.2018.

 


Podmienky súťaže a overenie Slovenskej komory architektov nájdete v prílohách pod textom


Promenáda má v blízkej budúcnosti spojiť mólo pri Hoteli Glamour s areálom Thermalparku Šírava. O víťaznom architektonickom riešení rozhodne päťčlenná porota, v ktorej sú okrem vyhlasovateľa aj traja architekti. Najúspešnejší účastníci majú prisľúbené aj finančné odmeny – 3 000 eur pre víťaza, 1 800 eur pre druhého v poradí a tretí najlepší návrh získa 1 200 eur. „V poslednom období na Šírave pribudli nové alebo vynovené hotely, veľkú odozvu mali aj prvé dva ročníky nášho Pieskového kráľovstva. Vlani i tohto roku sme podporili projekty v blízkom okolí – v Ruskej Bystrej i lome Beňatina. Realizácia promenády je teda ďalším plánovaným krokom v našej snahe o systematický rozvoj a zvyšovanie atraktivity Zemplínskej šíravy. Snažíme sa k aktivitám pristupovať inovatívne a s dôrazom na kreativitu, preto dávame najprv priestor odborníkom na krajinársku architektúru. Návrh finálneho riešenia tak nebude robený od stola, ale s ohľadom na priestor, v ktorom sa bude nachádzať, a jeho rekreačno-zážitkové využitie,“ uviedla výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Víťazný návrh krajinársko-architektonickej súťaže bude podkladom pre projektovú dokumentáciu na realizáciu pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy. Návrhy môžu predkladať osoby alebo subjekty, ktoré sú oprávnené na činnosť podľa Zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch. Súťažné návrhy možno predkladať do 12. decembra 2018, pričom lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže je stanovená na 21. december 2018

Účastníci môžu do súťaže podať aj viac návrhov, ktoré však nesmú byť spracované variantne. Záujemcovia nájdu súťažné podmienky a všetky potrebné podklady pod týmto článkom.  

  

 

_EVENT: Node SLUZBY


Attachments - this post has attached documents

Prílohy

promenada sutazne podmienky.pdf
Attached document:
Attachement size:
493.57 KB
Language of attachment:
overenie komarch.pdf
Attached document:
Attachement size:
104.09 KB
Language of attachment:
promenada_otazky_sumar.pdf
Attached document:
Attachement size:
226.41 KB
Language of attachment:

Map

Map - Lower Zemplín

Did you know what?

The National Park Slovak Krast, with an area of over 36 000 ten-hectares, is one of the biggest karst areas in Central Europe.

The Zádielská Valley belongs to the gems of Slovak rock-climbing? The climbing of the specified rock massives is permitted from 1st August until the 1st of March.

The statue of the marathon runner is the only one in the world. There isn’t an artistic sculpture depicting a marathon runner anywhere else in the world, additionally, a part of this piece of art is documentation of all the marathon winners, who’ve conquered the running track in Košice.

There’s an exceptionally rare epitaph written by the field marshal F. Renaud from 1740 in the Fransiscan Seminary Church, made by G. R. Donner, the exclusive sculptor of Vienna.

The Premonstratesian monastery contains unique symbology? It has 4 entrances, just like the number of seasons, 12 chimneys just like the number of months in a year and 365 windows just like the number of days in a year.

The point situated the lowest in Slovakia is in Dolný Zemplín- the village and municipality Klin nad Bodrogom (94, 3 m above seal level), as well as the lowest situated town in Slovakia - Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

Sobrance is the most eastern town in Slovakia.

More than 210 types of birds live in the protected landscape area Latorica.

The reservation Tajba is a unique place where one can find the rare European Pond Tutle.

Morské oko (‘The Eye of the Sea’) is the biggest enclosed volcanic lake in Slovakia.

Vineyard and winemaking district Tokaj is one of the five in the world, where one can grow grapes for the production of naturally sweet wines.

The museum of guitars in Sobranovce is one of a kind in Europe and the second of its kind in the world.

Zemplínska Šírava has the biggest water area in the region and the second biggest in Slovakia.

Ochtinská Aragonite Cave is the only one of its kind in Europe and there are only two other ones like it in the world.

The Silická Ice Cave is a popular hide-out for bats during the winter, on rare occasion, even the rare Natterer's bat (Myotis nattereri).

A prominent writer of romances, Mór Jókai, who was looking for some jewel pieces for his new novel ‘Levočská biela pani‘ visited the castle Krásna Hôrka in the year 1883? His creation was published in many editions and has been translated into many languages.

The precious frescos were only discovered in the church in Štítnik at the beginning of the 20th century.

The building of the church tower in the Barroque Evangelical Church in Betliar lasted just 2.5 months.

The building work on the church of the Reformed Chruch in Hrhov began on the basis of a collection of gold coins from the locals which came to 789 gold coins in total.

The characteristic ‘Šošovkovité‘ (Slovak for ‘in the shape of a lens‘) Square in Spišská Nová Ves is the longest of its kind in Europe.

The tourist season never ends in Slovak Paradise and tourists can carry on exploring it during the winter months.

That the municipality of Smižany, situated in Slovak Paradise, is the biggest municipality in Slovakia.

Kláštorisko had become a hiding place under the incursion of Tartars on the Spiš territory and has frequently acted as a refuge for local inhabitants.

The characteristic style of the Spiš Jerusalem is also emphasized by the planting of the black pine which resembles cedar from the Middle East.

In the year 2000 the likeness of the bridge went as far as being immortalised on a postal stamp.

The town placed lowest in Slovakia: Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

The lowest point in Slovakia: Klin nad Bodrogom (94,3 m above sea level).

The first coat-of- arms for a city in Europe: Košice.

The biggest church in Slovakia: St. Elisabeth Cathedral in Košice.

The biggest castle complex in Central Europe: Spiš Castle (4,1 ten-hectares).

The biggest ice cave in Slovakia: Dobšinská Ice Cave (11 200 m3).

The only cold geyser on the European continent: Herľany.

The oldest marathon in Europe and the second oldest in the world: The International Marathon of Peace (Košice, 1924).

The largest karstic area in Central Europe: The Slovak Karst (440km²).

One of the three accessible aragonite caves in the world: Ochtinská Aragonite Cave.

The biggest botanical garden in Slovakia in terms of the size of its area: Košice (30 ten-hectares, more than 4000 plant species are being grown here).

The tallest church tower in Slovakia: the church Nanebovzatia Panny Márie in Spišská Nová Ves (87m).

The second biggest water area in Slovakia: Zemplínska Šírava (area 33 km², the maximum length 11km, maxiumum breadth 3.5km, the average depth 9.5m and the maximum depth being 14m).

Endemic (a plant which doesn’t grow anywhere else in the world): Onosma tornensis (Turniansky Castle).

Košice’s golden treasure, containing 920 gold coins from the 15th-17th century, belongs to the oldest bulk discoveries in the world.

The largest zoo in Central Europe and in Slovakia in terms of the size of its area : ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“