Gombasecká cave

Gombasecká cave - choose what you need

TRASA

GOMBASECKÁ JASKYŇA

 Dĺžka36km
 Čas2,5hod
 NáročnosťNáročná 
 TerénAsfalt, lesná cesta 

 

 

zastávkakm/časlokalitainfo/poznámky

Rožňava

 0 km

Námestie baníkov Rožňava

GPS: 48.635944, 20.513374

Trasu začnete priamo v centre Rožňavy, popri železničnej stanici, kde sa začínal i predchádzajúci okruh. Pôjdete od Námestia baníkov, na juh po Šafá-rikovej ulici von z mesta, okolo železničnej stanici pokračujete rovno. Trasa je od železničnej stanice značená modrou cykloznačkou. Za benzínovou pum-pou odbočíte mierne doprava. Prejdete cez obec Brzotín a pokračujete po modrej smerom na obec Kružná.

Kružná

7 km

GPS: 48.638062, 20.469020

V obci Kružná máte dve možnosti. Môžete pokračovať po modrej cykloznač-ke, ktorá vás rovinatými vedľajšími cestami dovedie až ku Gombaseckej jas-kyni, alebo pre dobrodružnejších a zdatnejších cyklistov máme alternatívnu ako si trasu trochu spestriť, cez Plešiveckú planinu. Keď sa rozhodnete pre spestrenie, pokračujte až na koniec obce a odbočte doľava pri miestnom kos-tolíku. Za dedinou sa napojíte na lesnú cestu. Čaká vás dlhé stúpanie na planinu.

Plešivecká planina

15 km

GPS: 48.596273, 20.444350

Keď vystúpate na planinu, trasa sa vyrovná. Zaslúženou odmenou budú lúky a lesy Slovenského krasu, ktoré si užijete v menej náročnom teréne. Na jed-nej z lúk prejtede okolo horárne. Odporúčame mať stiahnuté GPX súradnice, ktoré najdete na našej stránke pre lepšiu orientáciu. Popri horárni pokračujete cez lúku, vľavo do lesa. 2,5km za horárňou, sa v lese napojíte na žltú turistic-kú značku, ktorá bude križovať vašu lesnú cestu. Odbočíte doľava a čaká vás zjazd z planiny. Tento úsek je pre naozaj zdatných cyklistov, aj keď zo začiatku to tak nemusí vyzerať. Po chvíľke príjemného zjazdu sa trasa zmení na zjazd, pri ktorom niektorí miestami zosadnú z bicykla. Tí zdatnejší si vyskúšajú svoje schopnosti. Je to však len kúsok. Pri zjazde na protiľahlej Silickej planine máte výhľad na Brzotínske skaly. Neprehľiadnite ich!

Slavec

19 km

GPS: 48.586476, 20.467376

Po zjazde z planiny prejdete cez hlavnú cestu do obce Slavec. Tu ste znovu na modrej cykloznačke z ktorej ste odbočili v obci Kružná. Cez Slavec prejde-te rovno. Za obcou je dobre značená poľná cesta, medzi železnicou a hlavnou cestou.

Gombasecká jaskyňa

22 km

GPS: 48.563015, 20.466887

Poľná cesta bude križovať železnicu. Prejdete na druhú stranu a ste opäť na betónovej ceste. Na hlavnej odbočte doľava a už ste kúsok od Gombasecej jaskyne, ku ktorej vás dovedú informačné tabule.

Rožňava

36 km

GPS: 48.635944, 20.513374

Z Gombaseckej jaskyne sa vrátite späť, až na to, že keď ste odbočili predtým na plešiveckú planinu, už neodbočíte a po modrej cykloznačke sa vrátite do Rožňovy.

 

GOMBASECKÁ CAVE

The cycling route “Gombasecká Cave” will lead you through varied landscape and altitude, and will make you familiar with the attractions of the surroundings. Cooling in the „fairy-tale“ cave, pedaling uphill and riding downhill, fragrant, clean woods of the Slovak Karst, all this you will experience if you decide for this tempting cycling route and you definitely won´t be bored.
On the way, you will see the national natural monuments, learn something about history, and visit the UNESCO site and protected landscape areas.

 

C: The route starts in the centre of Rožňava, similarly as the previous route. From the Miners Square (Námestie baníkov), head southwards along Šafárikova Street out of the town, and continue straight alongside the railway station. From the railway station, the route is marked by a blue cycling sign. Behind the gas station, turn slightly to the right. Pass through the village Brzotín and continue along the blue cycling sign towards the village Kružná.

 

THE VILLAGE KRUŽNÁ

The first written notice about the village Kružná is from the year 1327 when it was called Keurus. During history, its name changed several times. In 1920, it was called Kerešovce, and in 1948 Kružná.
There are several monuments in the village, a small rustic catholic Chapel of the Most Sacred Heart of Jesus from the year 1880 built in the baroque – classicist style, and the evangelic reformed church from the year 1692. In the church, the altar cover from the year 1695 is preserved. In the village, you can find also a relatively high number of well preserved traditional country houses from the beginning of the 20th century.
Near the village, there are Brzotínska Cave and Maštalná Cave, and the ravine Zvonivá jama. The caves are not opened to the public.

 

C: In the village Kružná, you have two possibilities. You can follow the blue cycling sing which will lead you along the flat side roads to Gombasecká Cave, or if you are a more adventurous and skilled rider, we recommend you to take the more fanciful route through Plešivecká Plateau. If you decide for the second alternative, continue to the end of the village and at the local church, turn left. Behind the village, connect to a forest road and a long ascend to the plateau will be waiting for you.

 

NATIONAL PARK SLOVAK KARST

The National Park is located in the south-east of Slovakia near the borders with Hungary. It is the most widespread karst area in the Central Europe. Slovak Karts was declared protected landscape area in 1973 with the area of 36 165,57 ha.
In 1977, the area of Slovak Karts was included into the network of biospheric reserves within the UNESCO's Man and the Biosphere Programme as the first one in Slovakia. In 2002, Slovak Karst was declared the National Park.
The National Park Slovak Karst in known for a complex of plateaus divided by deep valleys, for a number of underground and overground karst formations and varied fauna. This area is rich in Pannonian vegetation. The highest hills are Matesova skala (925 m ) and Jelení vrch (947 m), and the lowest site near Hrvov has the height of about 190 meters above sea level.

The caves of Slovak Karts and the adjacent Aggtelek Karst are the UNESCO World Heritage sites. In this area, there are more than 1,350 known caves and ravines, 10 national natural reserves, 6 natural reserves and 16 national natural monuments.

 

C: When you rise to the plateau, the route will become flat and you will get a well-deserved reward - the meadows and woods of the Slovak Karts which you can admire on a less demanding terrain. On one of the meadows, you will pass a gamekeeper's lodge. For better orientation, we recommend to download the GPS position data that you can find on our web site. After passing the gamekeeper's lodge, cross the meadow to the left into the wood. 2.5 km behind the gamekeeper's lodge in the forest, connect to the yellow tourist sign which will cross your forest road. Turn left and a downhill ride from the plateau will be ahead of you. This part of the route is really only for skilled riders, although it may not seem like that from the beginning. After a short pleasant downhill ride, the route becomes much more challenging and some riders even get off their bikes from time to time. The more proficient ones can test their abilities. But this part is short. During the downhill ride, you will see Brzotínske Rocks on the opposite Silická Plateau. Don´t miss them!

 

BRZOTÍNSKE ROCKS

On the north-west slopes of Slanická Plateau, between the villages Jalovice and the centre Gombasek, in the height of 597 meters above sea level, there is the national natural reserve Brzotínske Rocks. They are located in the cadastral area of the villages Brzotín and Slevec in the region Rožňava. Brzotínske Rocks offer fascinating views to Gemer, in particular to Rožňavská Basin.
The geological foundation of Brzotínske Rocks is formed mainly by middle triassic bright Wetterstein limestones.
In 2017, the Club of Slovak Tourists Rožňava made this area accessible to tourists and installed new direction boards to this view with consent of the National Park Slovak Karts Administration. As in this area is the 5th degree of protection, it is forbidden to move outside the marked tourist path and the educational trail. Several precious protected and endemic species of our flora grow here. There are also several caves, the most famous is Pstružia cave. In the lower parts of Brzotínske Rocks, ruins of the medieval Brzotínsky castle are preserved.
The villages Plešivec, Silica and the centre Gomasek are good starting points to Brzotínske Rocks.

 

C: After the downhill ride from the plateau, continue along the main street to the village Slavec. Here you are again on the blue cycling sing from which you divagated in the village Kružná. Pass through the village Slavec straight. Beyond the village, there is a well marked field path between the railway and the main road.

 

VILLAGE SLAVEC

The village Slavec is located in the middle of the National Park Slovak Karts. The narrow canyon in which Slavec and the adjacent village Vidová lie is enclosed by Silická Plateau from the east and by Plešivecká Plateau from the west.
The most important monument in the village is the complex of a former Gothic monastery of the Pauline Order from the 14th century in the part Gombasek from which only a small part of the southern wall of the Church of the Virgin Mary about 8 meters hight has been preserved up to the present days. In the village, there is also a reformed church from the 15th century and an important stone quarry.

 

C: The field path will cross the railway and you will be again on a concrete road. In the main road, turn left and the information board will lead you to Gombasecká cave.

 

GOMBASECKÁ CAVE

Gombasecká cave is a drip-stone cave in the Slovak Karts. It is located in the cadastral area of the village Slavec in the region Rožňava. In the past, it served as a sanatorium for treatment of respiratory tract diseases.
The cave was discovered in 1951 by a group of speleologists and it was opened to the public in 1955. In 1996, it was declared the national natural monument. Due to its importance and decoration, it was included into the UNESCO World Heritage List.
The entrance to the cave is 250 meters above see level. The part of the cave which is open to the public is 285 meters long but as the visitors have to walk almost the whole route twice, the excursion route is 530 meters long. The excursion lasts about 30 minutes. The temperature in the cave is 9.0 – 9.4 °C, the relative humidity is 95 -97%.
Gombasecká cave is described as a “fairy-tale” cave as the nature gave the cave formations various shapes which are highlighted by fanciful variety of colours. The cave is dominated by extraordinary thin, hollow straws, reaching at some places the height of 3 meters and sharply contrasting with the reddish brown coat on the walls. There are both stalactites and stalagmites.
The Marble Hall with 8 meters deep well, the Hall of Peace, the Hall of Wisdom and Straw Hall belong to the most beautiful.

 

C: From Gombasecká cave, you will return to the starting point. If you made a detour to Plešivecká Plateau, don´t deviate again and along the blue cycling sign, return to Rožňava.

 

Accommodation and restaurant:

Hotel Kras , Šafárikova 52
048 01 Rožňava
Tel.: +421 58 78860 60, -50, -40
E-mail: recepcia@hotel-kras.sk

Penzión Rosenau, Šafárikova 4, Rožňava 048 01, Tel.: 0908 362 464, rosenau@rosenau.sk

Hotel Čierny Orol, Námestie Baníkov 17, Rožňava 048 01, Tel.:0908 048 254, recepcia@ciernyorol.sk

Cykloservis:

Bicykle-Servis-Šport s.r.o., Šafarikova 106, 048 01 Rožňava
+421 907 101 619, +421 907 471 535, info@bicykle-eshop.sk
Pavol Puškáš - P2sport.sk, Šafárikova 6, 048 01 Rožňava
058 / 733 16 90, 0908 654 393, p2sport@p2sport.sk

 

Informačné stredisko:

Turistické informačné centrum Rožňava, Námestie baníkov 32, 048 01 Rožňava
Tel.: +421-58-732 81 01, 788 44 20,
E-mail: tic.roznava@stonline.sk,
Web: www.ticroznava.sk

 


 

S finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR

Did you know what?

The National Park Slovak Krast, with an area of over 36 000 ten-hectares, is one of the biggest karst areas in Central Europe.

The Zádielská Valley belongs to the gems of Slovak rock-climbing? The climbing of the specified rock massives is permitted from 1st August until the 1st of March.

The statue of the marathon runner is the only one in the world. There isn’t an artistic sculpture depicting a marathon runner anywhere else in the world, additionally, a part of this piece of art is documentation of all the marathon winners, who’ve conquered the running track in Košice.

There’s an exceptionally rare epitaph written by the field marshal F. Renaud from 1740 in the Fransiscan Seminary Church, made by G. R. Donner, the exclusive sculptor of Vienna.

The Premonstratesian monastery contains unique symbology? It has 4 entrances, just like the number of seasons, 12 chimneys just like the number of months in a year and 365 windows just like the number of days in a year.

The point situated the lowest in Slovakia is in Dolný Zemplín- the village and municipality Klin nad Bodrogom (94, 3 m above seal level), as well as the lowest situated town in Slovakia - Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

Sobrance is the most eastern town in Slovakia.

More than 210 types of birds live in the protected landscape area Latorica.

The reservation Tajba is a unique place where one can find the rare European Pond Tutle.

Morské oko (‘The Eye of the Sea’) is the biggest enclosed volcanic lake in Slovakia.

Vineyard and winemaking district Tokaj is one of the five in the world, where one can grow grapes for the production of naturally sweet wines.

The museum of guitars in Sobranovce is one of a kind in Europe and the second of its kind in the world.

Zemplínska Šírava has the biggest water area in the region and the second biggest in Slovakia.

Ochtinská Aragonite Cave is the only one of its kind in Europe and there are only two other ones like it in the world.

The Silická Ice Cave is a popular hide-out for bats during the winter, on rare occasion, even the rare Natterer's bat (Myotis nattereri).

A prominent writer of romances, Mór Jókai, who was looking for some jewel pieces for his new novel ‘Levočská biela pani‘ visited the castle Krásna Hôrka in the year 1883? His creation was published in many editions and has been translated into many languages.

The precious frescos were only discovered in the church in Štítnik at the beginning of the 20th century.

The building of the church tower in the Barroque Evangelical Church in Betliar lasted just 2.5 months.

The building work on the church of the Reformed Chruch in Hrhov began on the basis of a collection of gold coins from the locals which came to 789 gold coins in total.

The characteristic ‘Šošovkovité‘ (Slovak for ‘in the shape of a lens‘) Square in Spišská Nová Ves is the longest of its kind in Europe.

The tourist season never ends in Slovak Paradise and tourists can carry on exploring it during the winter months.

That the municipality of Smižany, situated in Slovak Paradise, is the biggest municipality in Slovakia.

Kláštorisko had become a hiding place under the incursion of Tartars on the Spiš territory and has frequently acted as a refuge for local inhabitants.

The characteristic style of the Spiš Jerusalem is also emphasized by the planting of the black pine which resembles cedar from the Middle East.

In the year 2000 the likeness of the bridge went as far as being immortalised on a postal stamp.

The town placed lowest in Slovakia: Čierna nad Tisou (110 m above sea level).

The lowest point in Slovakia: Klin nad Bodrogom (94,3 m above sea level).

The first coat-of- arms for a city in Europe: Košice.

The biggest church in Slovakia: St. Elisabeth Cathedral in Košice.

The biggest castle complex in Central Europe: Spiš Castle (4,1 ten-hectares).

The biggest ice cave in Slovakia: Dobšinská Ice Cave (11 200 m3).

The only cold geyser on the European continent: Herľany.

The oldest marathon in Europe and the second oldest in the world: The International Marathon of Peace (Košice, 1924).

The largest karstic area in Central Europe: The Slovak Karst (440km²).

One of the three accessible aragonite caves in the world: Ochtinská Aragonite Cave.

The biggest botanical garden in Slovakia in terms of the size of its area: Košice (30 ten-hectares, more than 4000 plant species are being grown here).

The tallest church tower in Slovakia: the church Nanebovzatia Panny Márie in Spišská Nová Ves (87m).

The second biggest water area in Slovakia: Zemplínska Šírava (area 33 km², the maximum length 11km, maxiumum breadth 3.5km, the average depth 9.5m and the maximum depth being 14m).

Endemic (a plant which doesn’t grow anywhere else in the world): Onosma tornensis (Turniansky Castle).

Košice’s golden treasure, containing 920 gold coins from the 15th-17th century, belongs to the oldest bulk discoveries in the world.

The largest zoo in Central Europe and in Slovakia in terms of the size of its area : ZOO Košice.

„Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.“